NCPN-afdeling Brabant spreekt college B&W Veldhoven toe

Van een correspondent

Onlangs werd in Veldhoven een politiek café gehouden waarbij diverse Veldhovense organisaties hun verwachtingen en wensen t.o.v. het college van B&W konden uiten. De uitgenodigde organisaties bleken voornamelijk culturele instellingen en vrijetijdsclubs (sport en recreatie).

De culturele instellingen pleitten voor meer faciliteiten en een expositieruimte. De vrijetijdsclubs hadden voornamelijk wensen op gebied van financiële ondersteuning en betere samenwerking met de gemeente. Na enige discussie kreeg de NCPN, die nota bene was uitgenodigd, ook spreektijd. Een lid uit Veldhoven pleitte er namens de afdeling voor honorering van de door de andere organisaties gedane wensen. Dit waren immers vooral wensen die de kwaliteit van leven en recreëren voor Veldhovenaren ten goede kwamen.

Daarnaast echter pleitte de NCPN ook voor meer betaalbare jongerenhuisvesting en voor meer sociale woningbouw. Met het bijwonen van en deelnemen aan deze bijeenkomst heeft de NCPN ook meer naamsbekendheid verworven onder de Veldhovense bevolking en informatie over de partij kunnen verspreiden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019