VS willen NAVO hervormen

Oost-Europeanen als kanonnenvoer

Door Jan Cleton

Op de vorige week in Warschau gehouden NAVO-top kwamen de VS met een nieuw plan voor de inrichting van de NAVO. De VS zouden voortaan voor de technologie zorgen en Europa voor de manschappen. Zonder blikken of blozen werd dit voorstel op tafel gelegd. Van een sterke oppositie van de oorlogsministers van de landen die het kanonnenvoer mogen leveren was geen sprake. Werden ze er door overdonderd, of...?

Met de toename van de economische crisis nemen ook de tegenstellingen tussen de verschillende imperialistische blokken steeds verder toe.

Tweedeling binnen de NAVO

De Europese Unie, als zich ontwikkelende supermacht, vormt het grootste gevaar voor de VS in economisch opzicht. Ook het verzet van verschillende Europese landen tegen de militaire VS-suprematie aangaande het veiligstellen van de benodigde grondstoffen, voor de verdere economische ontwikkeling van de VS, zijn de VS een doorn in het oog.

De NAVO, het westerse bondgenootschap tegen de gezamenlijke toenmalige socialistische vijand, wordt nu gebruikt als breekijzer om de toenemende macht van de EU te breken. Wie niet volledig meewerkt aan de VS-belangen, laat staan wie daar kritiek op heeft, moet afgezonderd worden van de andere Europese NAVO-partners. Verdeel en heers is een oude strategie die al meermalen haar vruchten afgeworpen heeft.

Momenteel behoren binnen Europa Groot-Brittannië, Nederland en Spanje tot de meest betrouwbare NAVO-bondgenoten van de VS. Vooral Frankrijk en Duitsland, de belangrijkste EU-leden op het vasteland, aanvaarden de Amerikaanse alleenheerschappij niet. Frankrijk verzet zich daar als grote wapenproducent en permanent lid van de VN-veiligheidsraad tegen. Duitsland heeft momenteel nog niet veel meer in te brengen dan haar economische macht (derde op de wereldranglijst) en moet zich dus beperken tot verbale uitingen en haar invloed binnen de EU.

De VS hebben dit heel goed begrepen en spelen de verschillende Europese belangen en zwakheden tegen elkaar uit. Verder zijn er nog de nieuwe Oost-Europese NAVO-leden en degenen die staan te trappelen om lid van deze organisatie te worden. Veelal betreft het die landen die door de Duitse 'drang nach Osten' zich al binnen het Duitse economische invloedsgebied bevinden. Ook de tegenstellingen tussen Griekenland en Turkije worden door de VS gebruikt in hun eigen belang. De NAVO vormt dus qua belangen geen eenheid en kan daarom ook politiek geen eenheid vormen. De VS echter hebben deze handicap niet!

Het belang van de Verenigde Staten

De VS hebben maar één belang. Dat is het belang van de in de VS gevestigde multinationals. De zogenaamde globalisering had dan ook slechts ten doel de grenzen te laten vervagen in het eigen belang. Ook de andere imperialistische blokken onderschreven vanuit hun eigen economische belangen deze globalisering. Deze oorlog op economisch vlak maakt echter, zeker in deze tijd van de grootste economische wereldcrisis ooit, alle andere humanitaire belangen meer dan ooit ondergeschikt. Mensenrechten, voorzover ze al niet politiek, en dus economisch, bruikbaar zijn, tellen niet meer.

De VS willen hun economie opkrikken door middel van hun wapenindustrie en gebruiken daarvoor alle mogelijkheden, menselijk of onmenselijk. De VS hebben als grootste economische macht, als eerste voorzien dat het systeem vast zou lopen in een overproductiecrisis. Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog konden zij, als tweede economische macht, nog afwachten hoe de oorlog zich zou ontwikkelen en er op het juiste moment op inspringen om de buit binnen te halen. Wat ze door de aanval op Pearl Harbour toe te laten hebben laten gebeuren.

Nu worden de bewijzen steeds duidelijker dat zij de 'terroristische aanval' van 11 september 2001 ook bewust hebben laten gebeuren. En een dergelijke politiek moet voortgezet worden in het kader van de economische belangen (in de Tweede Wereldoorlog bestond het kanonnenvoer uit de Duitse soldaten die het leger van de Sovjet-Unie moesten verslaan - 33 miljoen Sovjetburgers lieten het leven).

Nu zijn het de soldaten van de nieuwe NAVO-partners die hun leven mogen geven om de Amerikaanse belangen te dienen. Hoe valt het VS-voorstel anders uit te leggen dat de VS voor de technologie zullen zorgen en de Europese partners voor de manschappen.

Eigenlijk valt het als kort samen te vatten: wees loyaal aan de VS, koop je wapens (zoals de JSF) in de VS, of lever kanonnenvoer in de vorm van manschappen in het belang van de VS.

En dat alles in de zogenaamde strijd tegen het terrorisme, terwijl het een strijd tegen de kapitalistische economische crisis is, die slechts gewonnen kan worden door de gezamenlijke bewuste kracht van de werkenden.

Een bewuste kracht die tot het inzicht gekomen is dat concurrentie vervangen moet worden door planning. Concurrentie leidt dan misschien wel tot een versnelde vooruitgang, maar onder kapitalistische verhoudingen uiteindelijk altijd tot oorlog.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019