Historische overwinning in Brazilië

Door Wil van der Klift

Luiz Inácio Lula da Silva is gekozen als president van Brazilië met bijna 60 miljoen stemmen, nadat driemaal eerder een poging mislukte. Die positie bleef tot op heden voorbehouden aan vertegenwoordigers van de heersende klasse. Voor de arbeidersklasse en de middenklasse was op dat niveau geen plaats.

Nu echter zal een voormalig fabrieksarbeider en vakbondsman de hoogste overheidsfunctie van het land bekleden. Dat is een historische overwinning die grote gevolgen zal hebben, ook voor de rest van de wereld en met name ook voor Latijns Amerika. Het is niet voor niets dat Lula de hartelijke felicitaties in ontvangst mocht nemen van Fidel Castro en Hugo Chávez.

Deze verkiezingen worden geplaatst in de lange reeks van Braziliaanse bevrijdingsmomenten, zoals de afschaffing van de slavernij, het uitroepen van de republiek en de revolutie van 1930. Het is ook voor het eerst dat een president zoveel stemmen op zich wist te verenigen. De samenwerking van werkers, volksbewegingen en democratische en patriottische eenheden vormden de belangrijkste basis voor de overwinning. Deze volksbeweging biedt ook garanties voor een succesvolle vervolgstrijd tegen nieuwe rechtse aanvallen.

De overwinning van 'Lula' geeft ruimte aan de hoop op een nieuw tijdperk met kansen om een soeverein en invloedrijk land op te bouwen, een democratisch land dat ruimte biedt aan sociale vooruitgang. Nu controleert nog tien procent van de bevolking 50 procent van de nationale rijkdom, grotendeels afkomstig van de omvangrijke landbouw en grondstoffenrijkdom.

De strijd van de werkers en onderdrukten tegen de dominante neoliberale politiek nam de laatste tijd in omvang toe en bereikte soms indrukwekkende hoogten, zoals in 1998, tijdens de mars naar Brasília. De groeiende werkloosheid, de voortdurende loonsverlagingen, de toename van ongelijkheid en armoede en de overheersing van de grootgrondbezitters leidden tot een groeiend sociaal verzet tegen de, acht jaar durende, neoliberale regering van Fernando Henrique Cardoso.

De Werkers Partij werd de grootste winnaar van deze verkiezingsstrijd. De leider van deze partij, met de koosnaam 'Lula' werd het symbool van de hoop voor zeer brede lagen van de bevolking op een meer sociale en veiligere samenleving. De hoop op sociale verandering in Brazilië is groter dan ooit en president Lula da Silva is de geschikte kandidaat om daar een begin mee te maken, zoals Fidel Castro opmerkte.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019