Tsjechië en de NAVO

Door Cas Hilvers

Op 21 en 22 november zal in de Tsjechische hoofdstad Praag de NAVO-top worden gehouden. Zesenveertig staatshoofden en 5800 deelnemers van de NAVO worden in Praag verwacht. De veiligheidsmaatregelen, die genomen worden in Praag, zijn enorm. Men verwacht dat rond de 10.000 tot 12.000 demonstranten in Praag zullen verschijnen. Het aantal politiemensen dat ingezet gaat worden is eveneens 12.000.

De kosten alleen al voor deze politiemacht bedragen meer dan 33,8 miljoen dollar. De totale kosten voor deze NAVO-top zullen zo'n 700 miljoen dollar bedragen! Zoals we allemaal op de TV hebben kunnen zien, hebben Tsjechië en Duitsland deze zomer te maken gehad met enorme overstromingen.

De Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM) heeft voorgesteld de top af te zeggen en het geld te bestemmen voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen. De totale kosten van de schade die deze overstromingen hebben opgeleverd wordt geschat op ruim 3,5 miljard dollar. De rechtse burgemeester van Praag verklaarde op 10 augustus, tijdens de overstromingen van de oude binnenstad van Praag, dat dit een goede gelegenheid bood om de paraatheid en voorbereidingen van de stad voor de NAVO-top te testen! De Tsjechische regering verklaarde dan ook op 19 augustus dat ze de top gewoon wil laten doorgaan.

De KSCM organiseert op dinsdag 19 november een Tegen-Top. Op 20 november wordt de anti-NAVO-demonstratie gehouden. Communisten uit onder meer Duitsland, Griekenland en Italië zullen hier aan deelnemen.

Tegen deze achtergrond het volgende bericht van Radomir Silber, lid van de KSCM, de Communistische Partij van Bohemen en Moravië. De partij die, zoals bekend, bij de laatste kamerverkiezingen in Tsjechië ruim 18 procent van de stemmen kreeg en daarmee een grote verkiezingsoverwinning behaalde.

Radomir Silber schrijft:
"Wordt de Tsjechische Republiek een Star Wars-basis? In het begin van de herfst bezochten twee Tsjechische leiders, de minister van Defensie, Jaroslav Tvrdik, en President Václav Havel, de Verenigde Staten. Zonder enige machtiging of voorafgaande toestemming van de Tsjechische regering en het parlement, hebben beiden aan de Amerikanen beloofd dat de Tsjechen aan twee gevaarlijke militaire ondernemingen zullen deelnemen. Op de eerste plaats maakte Trvdik zijn steun aan het Star Wars-programma bekend. Later, na een ontmoeting met Donald Rumsfeld, zijn Amerikaanse tegenhanger, kondigde hij aan: "Wij hebben de Verenigde Staten de mogelijkheid geboden om hun antiraket-verdedigingssysteem op Tsjechische bodem te vestigen". President Havel steunde opnieuw het plan van de VS om Irak aan te vallen. Tijdens een gesprek met George W. Bush vergeleek hij het Irak van Saddam Hoessein met Hitler Duitsland en riep hij op tot een eendrachtige en krachtige aanpak door de NAVO en tot oorlog. "Het is belangrijk dat een of andere actie door het bondgenootschap wordt ondernomen." Havel verwacht dat Tsjechië zal deelnemen aan de militaire campagne tegen Bagdad. "Het lijkt heel voor de hand liggend voor mij dat onze antichemische en antibiologische oorlogseenheden waarschijnlijk er aan deel zullen nemen."

De hulpvaardige aanbiedingen van de minister en de president kregen verschillende reacties in Tsjechië. Een van de felste critici van de president was Senator Richard Falbr: "Ik houd niet van het feit dat hij (Havel) altijd de eerste president is die steun geeft aan wat Bush zegt. Zijn verklaring is onzin en is van hetzelfde kaliber als zijn opmerking dat Joegoslavië om humanitaire redenen werd gebombardeerd. Er bestaat bovendien nog een grondwettelijke procedure...." De Tsjechische vice-president Petr Mares, zei daarentegen, dat Havel's optreden voor de hand lag, terwijl een andere vice-president Pavel Rychetský zei dat de belofte van de president zijn "persoonlijke mening" was en hij toegaf dat: "Geen van de Tsjechische constitutionele lichamen, de regering of het parlement, tot nu toe een dergelijk standpunt hebben geuit."

Minister Tvrdík en President Havel hebben duidelijk hun in het openbaar afgelegde ambtseed geweld aangedaan in het voordeel van Washington en in overeenstemming met de huidige diplomatieke praktijken. Tvrdik door openlijk het grondgebied van zijn eigen land aan te bieden als militaire basis aan een buitenlandse macht. In het volle besef dat hij zijn medeburgers tot een doelwit van de eerste orde maakt. De zogenaamde 'Star Wars'-strategie van president Ronald Reagan is tegelijkertijd tegengesteld aan de belangen van de internationale gemeenschap en ontwikkeld om de ruimte te militariseren en nieuwe veiligheidsrisico's te creëren. De illusie van een effectief, nationaal antiraket defensiesysteem kan de haviken in de VS aanmoedigen om oorlogen uit te lokken.

Havel prijst oorlog aan en biedt heldhaftig Tsjechische soldaten aan voor de door Bush gedroomde aanval op Irak, wat het gevaar met zich brengt van onvoorspelbare, catastrofale gevolgen voor de Arabische wereld en voor de hele mensheid. En dat niet voor de eerste keer.

Zijn oproepen voor het bombarderen van Joegoslavië door de NAVO-strijdkrachten, en daarmee voor de "humanitaire" bommen en raketten, die met grote precisie neervielen op hoofdzakelijk burgerdoelen, liggen nog vers in ons geheugen.

Het ergste aan het gedrag van de twee politici is niet dat zij Tsjechische deelname aan de oorlog beloofden en militaire bases achter de rug van het parlement om. Erger is het feit dat zij er zonder kleerscheuren afkomen. Nog niet zo lang geleden was zo'n onderworpen en onderdanig gedrag iets wat je kon verwachten van Milos Zeman's sociaal democratische minderheidsregering. Vandaag de dag is deze zelfvernederende en afhankelijke positie overgenomen door het "rechts-linkse" kabinet van de sociaal-democratische eerste minister Vladimír Spidla. Kort na zijn terugkeer uit de VS had minister Tvrdik nog meer goed nieuws voor de burgers van de Tsjechische Republiek.

Praag zal zijn veldhospitaal uit Afghanistan terugtrekken, op verzoek van de Amerikaanse regering, en vervangen door een direct inzetbare, 120 man sterke, speciale legereenheid.

Waarschijnlijk hebben de Afghanen niet langer medische verzorging nodig. Maar blijkbaar is in het door de VS gebombardeerde en hongerige Afghanistan een actieve militaire eenheid "wenselijk"; zelfs een honderdtal Tsjechische soldaten zijn goed als zij de levens van Amerikaanse helden kunnen redden.

Komt er dus een Amerikaanse raketbasis in het midden van Europa?

Als de Tsjechische en Europese vrees voor de gevolgen van een oncontroleerbare wapenwedloop de Tsjechische sociaal-democraten en de andere partijen van de rechtervleugel niet tegenhoudt, zal dat zeker het geval zijn!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019