Ingezonden

Benefiet CD voor medische verzorging slachtoffers hongerstaking Turkije

Al decennialang maakt de Turkse staat zich schuldig aan het schenden van mensenrechten. In de jaren negentig liet men systematisch zo'n tweeduizend mensen 'verdwijnen'. Martelingen en moord zijn nog steeds dagelijkse praktijken. Onder deze praktijken van rechteloosheid zet men nu een ander middel in: politieke gevangenen plaatsen in isoleercellen. Naast deze ernstige vorm van psychische marteling, worden de gevangenen zo overgelaten aan de willekeur van hun folteraars. Dit vooruitzicht bracht de politieke gevangenen ertoe te protesteren tegen overplaatsing naar gevangenissen met het F-type isolatiecelsysteem. Hun eisen zijn democratische eisen: Afschaffing van de isolatie, stoppen van martelingen, erkenning van de vertegenwoordigers van de gevangenen en rechtstreekse onderhandelingen met hen, stopzetting van geforceerde medische interventies bij de hongerstakers.

Sinds 20 oktober 2000 zijn politieke gevangenen in Turkije in hongerstaking. Op 19 december 2000 voerden duizenden Turkse militairen een gecoördineerde aanval uit op politieke gevangenen in twintig verschillende gevangenissen om de hongerstaking te stoppen. Tijdens deze actie, die drie dagen duurde, werden 32 gevangenen doodgeschoten of verbrand. Zo'n duizend mensen zijn gedwongen gevoed en overgeplaatst naar de isolatiegevangenschap. De hongerstakers zijn sindsdien doorgegaan.

Omdat de Turkse staat tot nu toe geen enkele concessie gedaan heeft, heeft een groot deel van de politieke gevangenen haar acties beëindigd. Tot nu toe zijn 97 mensen omgekomen en 487 mensen zowel lichamelijk als geestelijk ernstig gehandicapt. Velen lijden aan het syndroom van Wernicke-Korsakov.
Van de staat krijgen zij geen enkele medische verzorging.

In Utrecht heeft zanger, dichter en sazspeler Savas, het initiatief genomen tot het maken van een benefiet CD ter ondersteuning van medische hulp aan de hongerstakers in Turkije. De opbrengst van de CD, die met behulp van diverse fondsen gefinancierd is, zal gaan naar de Turkse Mensenrechtenorganisatie TIHV (www.tihv.org.tr/eindex.htm) . Deze organisatie, die onder meer gespecialiseerd is in de medische behandeling van slachtoffers van marteling, zet zich ook in voor de medische behandeling van de slachtoffers van de huidige hongerstaking.

Op de CD staan protestliederen, waarvan het overgrote deel van de teksten en muziek zelf is geschreven. De teksten van de CD met de titel: Fitili Tutustur/ Ignite the fuse, worden in het Turks gezongen en zijn vertaald in het Engels.

Om wat te beluisteren zijn twee mp3-bestanden van de liederen 'Your Affection/Sevdaniz' en 'My Mother/Anam' van de CD te vinden op www.umut.nl/mp3/ . Voor meer informatie www.nipam.nl.

U kunt de CD bestellen door overmaking van 15,- euro + 1,56 portokosten op postbanknr. 7741718 t.n.v. Stichting NIPAM te Utrecht, o.v.v. Benefiet-CD. Voor meer informatie: Stichting NIPAM, tel: 030-2313014, e-mail: post@nipam.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019