DEHAP doet mee aan verkiezingen

Van redactie buitenland

De DEHAP (Democratische Volkspartij) doet dit jaar op 3 november voor de eerste keer mee aan de verkiezingen in Turkije. Veel organisaties die zich inzetten voor werk, vrede en democratie in Turkije steunen dit verkiezingsblok. DEHAP vertegenwoordigt miljoenen mensen, waaronder arbeiders, boeren, ambtenaren, kleine ondernemingen, jongeren, ouderen, mannen en vrouwen aan wie de democratische rechten zijn ontnomen. DEHAP komt op voor alle volkeren in Turkije: Turkse, Koerdische en andere minderheidsgroepen.

Niemand wil leven zoals vroeger. Ongeacht het feit of je Turk, Koerd, Laziet, man, vrouw, jong of oud bent, mensen die op DEHAP stemmen wensen verandering. Na de verkiezingen op 3 november zal Turkije zeker veranderen. Maar in welke richting? In de richting van degenen die het land tot op heden hebben geregeerd en naar de afgrond hebben geleid of in de richting die de meerderheid van de bevolking eigenlijk wenst? DEHAP roept de bevolking daarom op zo massaal mogelijk op dit blok te stemmen.

De gevestigde partijen hebben het programma van het IMF overgenomen als hun eigen programma. Zij willen uit eigenbelang veranderingen doorvoeren in Turkije die zullen leiden tot meer werkloosheid, grotere armoede, meer schulden, hogere belastingen en vergroting van de inflatie. Mensen zullen hierdoor gedwongen worden hun grond en goederen te verkopen en stilzwijgend toe te kijken. Zij willen dat het volk niet opkomt voor hun rechten, democratie en eigen toekomst. De gevestigde partijen hebben Turkije in een situatie gebracht waarin zij zowel economisch als politiek geheel afhankelijk zijn van het buitenland. Zij beloven allen het volgende: hoe groter de lening is die zij van het IMF kunnen krijgen des te groter de welvaart; hoe groter de goedkeuring door belanghebbenden voor oorlogen des te groter de vrede; hoe meer het volk zwijgt, des te meer democratie.

Deze partijen, die Turkije tijdens hun bewind afhankelijk hebben gemaakt van het IMF, zijn nu geheel onder controle van het IMF. De enige oplossing om de schulden op tijd af te lossen is het aangaan van nieuwe leningen. Dit leidt tot nog meer armoede en werkloosheid, het sluiten van fabrieken en ondernemingen. De jeugd, arbeiders, vrouwen, allemaal hebben ze absoluut geen vertrouwen meer in de toekomst.

Het is onmogelijk democratie te hebben in een land waar de economie, de politiek en externe betrekkingen door het buitenland worden gedicteerd. Degenen die het volk opzadelen met armoede en oorlogsdreiging, kunnen geen voorstander zijn van democratische rechten en vrijheden.

Turkije gaat de verkiezingen in ten tijde van complexe internationale omstandigheden. De oorlogsdreiging neemt toe. De Verenigde Staten kunnen elk moment Irak aanvallen. Turkije kan ieder moment de oorlog in worden gesleurd. DEHAP zet zich in tegen oorlog en voor vrede in het gebied rondom Turkije. De mensenrechten, democratie en vrijheid in dit gebied dienen tot stand te komen zonder buitenlandse bemoeienissen.

Hoe de crisis te overwinnen?

Het Democratisch Maatschappelijk Vernieuwingsprogramma van DEHAP is compleet anders dan de vernieuwingsprogramma's die de gevestigde partijen er op na houden. Het Democratisch Maatschappelijk Vernieuwingsprogramma van DEHAP zegt: welvaart, vrede en democratie zijn afhankelijk van de inzet en inspanningen van de bevolking, niet van buitenlandse leningen en beïnvloeding. De manier om de crisis te bestrijden is niet de hand op te houden maar zelf middelen en bronnen creëren en deze ten gunste van het volk te besteden. Belangrijk is echter hoe de bronnen worden gebruikt, ten gunste van de renteniers en bankiers of ten gunste van het volk! DEHAP is voorstander van het gebruik van de bronnen ten gunste van het volk. Het gaat er in wezen om of er wel of niet een regering komt die aan de kant van het volk staat: een regering die de nationale bronnen niet door speculanten laat verkwisten.

Door het YSK (kiesraad) is op tientallen kandidaten van DEHAP, een veto uitgebracht. Toch zijn de verwachtingen dat DEHAP in het parlement kan komen. DEHAP zal toetreden tot het parlement voor de realisatie van een democratisch Turkije.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019