Deelname aan de verkiezingen

Op zaterdag 2 november komt het Partijbestuur bijeen om zich met de voorwaarden van de deelname aan de verkiezingen door de NCPN bezig te houden. Aansluitend vindt een secretarissenoverleg plaats. Inmiddels is er al een begin gemaakt met de noodzakelijke voorbereidingen. Het ligt in de bedoeling om de geplande conferentie op zaterdag 16 november in het teken van de verkiezingen te plaatsen. Dan zal zeer waarschijnlijk de kandidatenlijst worden vastgesteld. In het komende nummer van Manifest gaan we uitvoeriger in op de politieke situatie in ons land en op de verkiezingen. Inmiddels vinden in een aantal afdelingen al feitelijke stappen plaats om de noodzakelijke handtekeningen zeker te stellen.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019