Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Demonstratie op 26 oktober jl. in Amsterdam. (Foto Manifest).

 

 

'Stop de oorlog tegen Irak'

Steeds meer mensen houden er rekening mee dat de oorlog tegen Irak binnenkort zou kunnen plaatsvinden, maar ook dat protesten ertegen misschien nog iets uit kunnen halen. Juist ook omdat in Amerika zelf het verzet tegen de oorlogsplannen van Bush groeiende is. Een recente missie naar Irak van Kerk en Vrede (zr. José Höhne-Sparborth) bracht aan het licht dat al twee weken na een aanval op Irak een humanitaire ramp zou plaatsvinden, omdat 60 à 70 procent van de bevolking afhankelijk is van de distrubutie van voedsel door de regering. Het Platform tegen de 'Nieuwe oorlog' spreekt zich uit tegen alle massavernietigingswapens, ook de economische. Stop de oorlog - stop de blokkade.

Op het Europees Sociaal Forum (ESF), begin november in Florence, is besloten om op 15 februari 2003 in alle Europese hoofdsteden grote demonstraties te organiseren tegen de oorlogszuchtige politiek van de huidige Amerikaanse regering. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' heeft besloten om aan deze oproep gehoor te geven en inderdaad op zaterdag 15 februari een demonstratie te organiseren vanaf de Dam in Amsterdam.

Maar daar blijft het niet bij. In voorbereiding is een burgerinspectie op Volkel op zaterdag 18 januari 2003 (de grote Amerikaanse actiedag tegen de oorlog). De burgerinspectie op Volkel is bedoeld om de schijnheiligheid van de Amerikaanse eis tot openbaarheid over Iraakse massavernietigingswapens aan de kaak te stellen. Al jaren liggen er Amerikaanse kernwapens op Volkel, maar noch de Amerikaanse noch de Nederlandse regering willen daarover openheid van zaken geven.

Er is ook besloten om de handtekeningenlijsten op die 3e januari 2003 bij de Nederlandse regering aan te bieden; 3 januari is dus een actiedag in Den Haag! Verder is afgesproken dat we op de tweede zaterdag na de aanval op Irak een landelijke demonstratie in Amsterdam organiseren.

Er zijn al affiches (A3) en flyers (A5) gedrukt voor de demonstratie van 15 februari 2003. Inlichtingen over het actiemateriaal: Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'- 030-2714376 of email: o43@kerkenvrede.nl. Nadere informatie: www.wereldcrisis.nl.

Lokale platforms kunnen al beginnen met de voorbereiding van de demonstratie op 15 februari.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019