Amsterdam, 21 maart 2003

Publiek geeft uiting aan verzet tegen oorlog

Greenpeace: politiek moet zich blijven inzetten voor vrede

Greenpeace roept de lidstaten van de Verenigde Naties op om de 'Uniting for peace'-resolutie (1) te gebruiken en daarmee een spoedzitting bijeen te roepen. De organisatie vindt het regime van Saddam verwerpelijk en wil - net als de Verenigde Naties - dat Irak ontwapent. De nu ingezette oorlog is echter niet de oplossing voor het conflict. Greenpeace veroordeelt de oorlog die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië zijn begonnen en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en hervatting van de onderhandelingen over vrede en ontwapening. De organisatie vreest dat de oorlog verwoestende gevolgen heeft voor mens en milieu in de Golfregio. Greenpeace wil dat niet alleen Irak ontwapent, maar dat ook alle andere landen hun massavernietigingswapens vernietigen, waartoe zij verplicht zijn volgens internationale verdragen.

Nu is gebleken dat de Veiligheidsraad de oorlog niet heeft kunnen voorkomen is dit het moment voor de Algemene Vergadering van de VN, en dus ook voor Nederland, om het initiatief naar zich toe te trekken en een beroep te doen op resolutie 377 (Uniting for peace). Dit kan wanneer de Veiligheidsraad niet in staat blijkt te zijn de internationale vrede en veiligheid te bewaren, zoals nu het geval is. De Algemene Vergadering kan dan aanbevelingen doen die inhouden dat Irak direct en onvoorwaardelijk moet voldoen aan resolutie 1441 en die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië oproepen de oorlog te stoppen en in plaats daarvan alternatieven voor een oorlog te benutten. Een krachtiger politiek signaal naar de oorlogvoerende landen is niet denkbaar.

De huidige preventieve oorlog tegen Irak bedreigt het bestaansrecht van de Verenigde Naties en daarmee ondergraaft het de positie van het instituut en vele andere internationale verdragen. De oorlog is in strijd met iedere internationale afspraak en schept hiermee een gevaarlijk precedent voor de toekomst. Worden ook andere landen van de 'as van het kwaad', zoals Iran en Noord-Korea, aangevallen? En geldt dat ook voor de andere dertien landen waarvan de Verenigde Staten beweren dat zij biologische wapens proberen te maken? Gaat de Nederlandse regering die oorlogen dan ook politiek steunen?

Vorige week lanceerde Greenpeace het 'vierkant voor vrede'. Inmiddels zijn er 35.000 vredesbuttons verspreid. Ook andere organisaties zoals SP, Novib en Milieudefensie ondersteunen dit vredessymbool. Tijdens de demonstratie van 22 maart in Amsterdam werden de buttons ook uitgedeeld. Het publiek geeft met het dragen van deze button een krachtig signaal naar de Nederlandse politiek om zich in te blijven zetten voor een vreedzame oplossing van dit conflict door internationaal overleg.

(1) Kijk voor meer informatie over de 'Uniting for peace'-resolutie op www.greenpeace.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019