Nieuwe omvangrijke aanslagen op het levenspeil

Door Cas Hilvers

Op 8 maart verscheen er een artikel in de NRC over de vorderingen bij de kabinetsformatie, dus de besprekingen tussen de jonge kampioenen van de PvdA en van het CDA. Beiden zeggen pal te staan voor de belangen van de mensen en voor de democratie, de een vanuit een sociaal-democratische de ander vanuit een christelijke overtuiging. Het artikel heeft als kop: "Zwijgen over de pijn die onherroepelijk komt".

Dit zwijgen over de pijnlijke maatregelen waarmee de meesten van ons binnenkort te maken zullen krijgen, blijkt voort te komen uit een diep democratisch geweten: door te zwijgen zouden de onderhandelaars ervoor zorgen dat de verkiezingen van 11 maart niet door allerlei, nog niet uitgeprate zaken benvloed zouden worden!

"Ze zeggen er liefst niets over, met de provinciale statenverkiezingen van dinsdag in zicht", schreven de redacteurs op 8 maart. "... juist naarmate de politieke wil bij beide partijen groeit om samen een kabinet te vormen, hebben zij er belang bij niet te tonen hoeveel vooruitgang zij precies boeken bij het invullen van de benodigde recordbezuinigingen van omstreeks 14,5 miljard euro." In het artikel worden de resultaten, die tot dan toe bekend of uitgelekt zijn opgesomd.

We kunnen ons plezier op

De laatste maanden heeft u al in een reeks artikelen in Manifest kunnen lezen dat het niet zo goed gaat met de economie en in de burgerlijke pers beginnen nu langzamerhand ook zulke geluiden door te dringen. Veel ondernemingen zitten in grote moeilijkheden en het verlies op de beurs neemt zulke proporties aan dat het mijn bevattingsvermogen te boven gaat. En het is nu eenmaal een ijzeren wet van het kapitalisme dat als de bezitters niet genoeg de wind in de zeilen hebben, de niet- bezitters met storm te maken krijgen. Als de dalende omzet zorgt voor dalende rendementen, moet het geld ergens anders gehaald worden en u mag drie keer raden waar het dan wel vandaan moet komen. Onze 'volks'vertegenwoordigers zijn er nu mee bezig dat laatste zo goed mogelijk te organiseren.

Gemeente betaalt eten van kinderen

De gemeente Amsterdam betaalt brood, melk en fruit voor schoolgaande kinderen die zelf geen eten meekrijgen van hun ouders. Vorige week trokken verschillende organisaties in stadsdeel Noord bij de gemeente aan de bel, omdat steeds meer kinderen op school verschenen zonder lunchpakket. Scholen kunnen de kosten voorlopig declareren bij de gemeente, zegt een gemeentewoordvoerder. Het is een noodoplossing voor een paar weken. De gemeente gaat praten met stadsdeel Noord over een oplossing voor de lange termijn. De problemen doen zich vooral voor in de Vogelbuurt ten noorden van het IJ. Daar is veel armoede en een hoge werkloosheid. (ANP, 19-02-2003)

De kinderen uit de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord en hun ouders hoeven er niet naar uit te kijken, want het brood zal wel duurder worden door de BTW-plannen, de lonen zullen niet of nauwelijks stijgen en in ieder geval niet de stijging van de kosten op het gebied van de gezondheidszorg, het zogenaamde nieuwe 'zorg'stelsel (waarbij de voornaamste zorg is, hoe zoveel mogelijk bezuinigd kan worden), de hogere belastingen en de versoberingvan de huursubsidie kunnen bijhouden. De werklozen, die al het slachtoffer zijn van 'ons' economisch stelsel, zullen ook meer moeten offeren voor het herstel van de winsten van de bezittende klasse. De sociale voorzieningen moeten minstens met een miljard worden uitgekleed.

De kinderen uit de Vogelbuurt en in vele wijken en buurten in heel Nederland zullen straks dus nog hongeriger naar school gaan, want niet alleen krijgen ze geen lunch mee, het is lang niet zeker dat er 's avonds wel gegeten kan worden.

Om te voorkomen dat er ook hongerige studenten in het hoger onderwijs terechtkomen, zorgen de onderwijsplannen er wel voor dat voor dergelijke minvermogende studenten de weg naar een hogere opleiding versperd wordt.

Dat de plannen over het hoger onderwijs, bezuinigingen van zo'n 700 miljoen, zeker niet in het belang van onze kinderen zullen zijn of van goede studiemogelijkheden, staat al vast. "Geen akkoord over hoger onderwijs, niet over defensie (onder meer het al dan niet deelnemen in de ontwikkeling van de JSF)". Als ik dit schrijf, op woensdag 19 maart, lijken de vooruitzichten voor de economische oogst voor de wapenindustrie erg gunstig, want het grootkapitaal gaat zeer binnenkort zijn bommen zaaien!

Terwijl deze vuile was door onze rasdemocraten dus in 'achter-achterkamertjes' wordt uitgesorteerd, was er gelukkig toch iets om onze aandacht af te leiden. De vuile was van een bekende uitzuigersfamilie, in het verleden en heden verbonden met de beste fascistische kringen, wordt in alle media van alle kanten besnuffeld. En nu kunnen de mediabaasjes ons weer overgieten met hún verhalen en beelden van een oorlog die zogenaamd wordt gevoerd tegen een criminele leider en voor het herstel van de democratie.

Een mens moet toch wat hebben om over te praten, nietwaar?

Weet u al waar u de volgende keer op gaat stemmen?

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019