Geen broden, maar bommen

CDA en PvdA steunen oorlog

Door Jos van Bergen

De oorlog tegen Irak werkt door tot in de coalitieonderhandelingen in Nederland. De standpunten van het CDA en de PvdA stonden in de verkiezingscampagne lijnrecht tegenover elkaar. Maar hoe hangt de vlag er nu bij?

Het CDA steunde de plannen van de VS voor een 'regime change' in Irak, desnoods zonder een resolutie van de VN Veiligheidsraad. Kort na het begin van de oorlog herhaalde Balkenende nogmaals het standpunt van het CDA: "Velen hebben de afgelopen dagen gewezen op het belang van de internationale rechtsorde. Terecht. Maar tot het verdedigen van die rechtsorde behoort ook dat degenen die het recht sinds jaar en dag schenden, uiteindelijk niet vrijuit mogen gaan. Vrijheid en veiligheid, ook voor de inwoners van Irak zelf, is daarbij het hoogste doel."

Het hoogste doel van het CDA

Probleemloos schuift het CDA op deze manier het Handvest van de Verenigde Naties terzijde. Dat Handvest verbiedt niet alleen het gebruik van geweld tegen een staat, maar ook het dreigen ermee. Alleen als een staat wordt aangevallen mag hij zich met geweld verdedigen of als de VN-Veiligheidsraad besluit tot gewapende actie. Dat besluit is niet genomen en een rechtvaardiging kan niet afgeleid worden uit resolutie 1441. Het CDA zit hier niet mee. Deze grove schending van het internationaal recht wordt gewoon gerechtvaardigd door dat recht ondergeschikt te maken aan "het hoogste doel", aan vrijheid en veiligheid. Het CDA neemt de "vrijheid" om de VS te steunen in hun "vrijheid" Irak te bezetten. Het CDA zorgt voor de "veiligheid" van het Nederlandse kapitaal in de VS door steun te verlenen aan een oorlog die tot doel heeft de oliebelangen van de VS "veilig" te stellen. Balkenende degradeert zich tot aanhangsel en hielenlikker van Bush. Beiden hebben lak aan het internationaal recht, beiden maken van bezetting bevrijding en beiden maken van gewelddadige roof veiligheid. Verzet tegen deze praktijk wordt prompt "terrorisme" genoemd. De kapitalistische demagogie van het CDA zet de gehele wereld op zijn kop.

Twee hielenlikkers

Niet alleen Balkenende, maar ook Wouter Bos kan er wat van. Geen oorlog tegen Irak zonder resolutie van de Veiligheidsraad, zo heette het tijdens de verkiezingscampagne. Maar nu is er sprake van een nieuwe situatie: "Als de oorlog begonnen is, en hij is begonnen, en we moeten kiezen tussen Saddam Hoessein en de geallieerden, dan kiezen we natuurlijk voor de geallieerden." Zo komt de ware aard van de PvdA tevoorschijn, die "natuurlijk" kiest voor de schenders van het internationaal recht, voor de bezetting en de gewelddadige roofoorlog. Daarmee plaatst de PvdA zich naast het CDA als hielenlikker van Bush.

Geen broden maar bommen!

Tijdens de manifestatie tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland riep vakbondsleider en PvdA-lid Wim Kok: "Geen bommen maar broden!" Na de aanslagen van 11 september in de VS keurde hij als minister-president en PvdA-voorman de oorlog tegen Afghanistan zonder mandaat van de Veiligheidsraad goed zolang er sprake zou zijn van 'proportioneel' geweld. Toen de VS fragmentatiebommen, daisy-cutters en superbommen op Afghanistan lieten vallen en de gevluchte bevolking aan de grenzen bij Pakistan en Iran onder erbarmelijke omstandigheden honger moest lijden, hoorden we van Wim Kok niets. Praktisch hield dit in: Geen broden maar bommen! Inmiddels is WimKok opgenomen in de raad van commissarissen bij DSM, ING en Koninklijke Olie. Wouter Bos kiest nu 'natuurlijk' voor de 'veiligheid' van het Nederlandse kapitaal, niet alleen in de VS maar ook in Irak. Koninklijke Olie kan zich niets beters wensen. Ongeduldig staat de PvdA te trappelen om in een nieuw regeerakkoord met collega-hielenlikker CDA niet 14, maar 18 of zelfs 20 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen bij de werkende bevolking in Nederland door de strot te duwen. Het wordt hoog tijd dat de verraders van de arbeidersbeweging de naam van hun partij veranderen in PvhK: Partij van het Kapitaal.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019