PB 1 maart 2003

Verslag van de vergadering van het partijbestuur op 1 maart 2003

Nu er schot zit in de systematische aanpak van het praktisch optreden van de partij (verkiezingen, parlementair optreden en in de bewegingen), zal het PB binnenkort een voorstel voor een draaiboek over het verder ontwikkelen en toepassen van de theoretische ideologische stand van zaken van de partij bespreken.

Oorlog in Irak: Met of zonder mandaat, de oorlog komt er. De VS zijn hiertoe genoodzaakt om hun hegemonie vast te houden. De dollar staat onder druk, het kapitaal is wereldwijd in crisis en zoekt een weg die daaruit leidt. Het verzet neemt echter ook wereldwijd toe. De lengte en het verloop van de oorlog zullen bepalend zijn voor het verzet en het verloop van de crisis. De partij moet volledig worden gemobiliseerd op de anti-oorlogsacties. Op 22 maart zal er weer een demonstratie worden gehouden in Amsterdam. We zullen als partij meer uitvoerende taken op ons moeten nemen in het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Verder is het zaak dat we onze positie bepalen. Discussie over partij en beweging aan de hand van praktijk ontwikkelen. Dit vereist een nadere theoretische uitwerking.

Partijopbouw: Het komt er op aan de winst van de verkiezingen vast te houden. Het voorstel om afdelingen te versterken wordt aangenomen. Er zal zeer spoedig een draaiboek voor de opbouw van de jongerenorganisatie worden gemaakt. De plaatselijke scholingen vinden (voorlopig) doorgang; éénmaal per kwartaal zal een centrale scholingsdag worden georganiseerd.

Acties:

Er is nog geen standpunt over de 1 mei-vieringen ingenomen. Suggestie voor themakeuze: koppeling tussen sociaal-economische strijd en de vredesstrijd.

Volgende vergadering: 12 april.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019