Oorlog: wapenhandel

GATS: handel in onderwijs

Door Annabelle Schouten

Zowel CDA als PvdA hebben zich nu achter de agressie-oorlog tegen Irak geschaard, 'nu het onvermijdelijk is geworden'. Net zo onvermijdelijk als de bezuinigingen van 700 miljoen euro op het hoger onderwijs en het opengooien van alle publieke diensten voor het wereldhandelsverdrag GATS? In plaats van de noodkreet van de ruim tienduizend studenten op donderdag 13 maart in Den Haag serieus te nemen, kiest Nederland voor politieke steun aan de Amerikaanse rooftocht om olie en markten in het Midden-Oosten.

Terwijl Bush zich opwerpt als kruisvaarder voor vrede en veiligheid en het Amerikaanse leger de functie aanneemt van opsporingsbureau voor massavernietigingswapens, heeft van 16 tot 20 maart de grootste wapenbeurs (IDEX) in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) plaatsgevonden. Nederlandse ondernemingen en afdelingen van Economische Zaken en Defensie (Offensie) waren er ook vertegenwoordigd. Niet verrassend wanneer we weten dat van de 50 miljard dollar jaarlijkse omzet uit de wereldproductie van wapentuig Nederland 1,7 miljard dollar voor zijn rekening neemt. Defensie windt geen doekjes om al het materiaal dat ze in haar bezit heeft en inzet bij 'vredesoperaties'. Vorig jaar november (dezelfde maand als de vorige onderwijsacties) kocht de Nederlandse regering 36 Duitse Patriot-luchtafweersystemen voor maar liefst 227 miljoen euro. Echt een koopje: hoger onderwijs kost meer en levert minder op... Deze Patriots zijn meteen ter beschikking gesteld van Amerikaanse militaire bases in Turkije. Drie van deze systemen en 400 luchtmachtmilitairen zijn daar in februari gestationeerd. Een bommenwerper zoals de Joint Strike Fighter, kost toch al gauw 7 miljard euro. Reken daar de transportkosten voor Amerikaanse wapens door Nederland bij en je komt aan: bezuinigingen.

Om te beginnen 700 miljoen euro op het hoger onderwijs. Tienduizend studenten lieten hun protest horen op 13 maart in Den Haag. Op deze dag zou het ministerie van Economische Zaken een informatiedag over het wereldhandelsverdrag GATS houden. Omdat men daar vreesde oog in oog te komen staan met studenten, die van hun democratische recht gebruikmaken, ging dat niet door. De WHO wil in de GATS vastleggen dat alle publieke diensten opengebroken worden voor de markt en verhandelbaar worden. Onderwijs, zorg, water, elektriciteit, openbaar vervoer: allemaal handelswaar. Alle Europese landen moeten vóór 31 maart een lijst opstellen met diensten, die ze kunnen uitverkopen aan multinationals. Deze bezuinigingsplannen (studiebeurs omzetten in een lening, studenten OV afschaffen, collegegelden verhogen tot 2900 euro, Masterfinanciering uit de publieke sfeer) en de invoering van Bachelor en Master begin volgend studiejaar openen de weg voor volledige uitverkoop van onze basisrechten. Het platform 12 november, vorig jaar opgericht bij de aangekondigde bezuinigingen van 380 miljoen euro, zegt niet voor de gevolgen in te staan als de kabinetsformatie niet luistert naar de studenten. We kunnen dus nog meer acties verwachten tegen de afbraak van het onderwijs! Laten we dit en de uitholling van alle sociale voorzieningen koppelen aan het feit dat Nederland tot zijn nek in de oorlog tegen Irak zit. Balkenende gelooft immers heilig in de 'vrede en veiligheid', die de VS met 200 miljard dollar aan wapen- en oorlogstuig op Bagdad droppen. En Bos? Ach, die waait gewoon met alle Amerikaanse winden mee.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019