Handen af van Cuba

Door Wil van der Klift
 

 

Alle ogen zijn gericht op het Midden-Oosten. En dus ziet de Nederlandse anti-Cuba lobby zijn kans schoon om zijn aanvallen te verhevigen. Nu de Amerikanen de druk op Cuba aanzienlijk opvoeren, zien de betaalde lobbyisten van Pax Cristi (Liduine Zumpolle), Cuba Glasnost/CNV (Kortenhof/Terpstra) en enkele andere hobbyisten uit de Tweede Kamer-fracties van CDA en PvdA hun kans schoon om de druk op Cuba op te voeren. Op donderdag 17 april trokken ze de stoute schoenen aan en gingen met z'n twintigen voor de Cubaanse ambassade staan met een drietal grote, dure borden in driekleurendruk.

De Nederlandse anti-Cuba lobby maakt dankbaar gebruik van de Tsjechische ervaringen, die leidden tot de fluwelen contrarevolutie in dat land, zoals we vorige keer uitvoerig meldden in Manifest. Zij hopen door hun optreden een soortgelijke 'regime change' te bewerkstelligen als toen in Tsjechoslowakije. Van terroristen die het leven van 50 gijzelaars op een gestolen boot op het spel zetten, maken ze dissidenten die "op een voorzichtige manier vormgeven aan de overgang naar een democratischer samenleving". Trots vertellen ze erbij dat veel Cubaanse terroristen meer banden met Europa hebben dan met de VS.

Omdat alle ogen op Irak waren gericht, bleef het protest bij de Cubaanse ambassade vrijwel onopgemerkt. Terecht, de bevolking van Nederland heeft wel wat anders aan z'n hoofd dan het gedoe van een handvol goedbetaalde hobbyisten. Van de CNV verwachten de leden een antwoord op de komende gigantische bezuinigingen. Van PvdA-kamerlid Koenders zou je ook denken dat z'n eerste daad als oppositiepartij een andere was. Na het debacle met het gedraai in de Irak-zaak, zou je mogen verwachten dat de PvdA in oppositie zich juist eens wat kritischer zou gaan opstellen tegen de hegemonie van de VS. Het is volstrekt onverantwoordelijk om juist nu de druk op Cuba op te voeren, het is immers koren op de molen van het meest agressieve regime op de wereld op dit ogenblik: de VS.

Kortgeleden zag plaatsvervangend directeur-generaal Dierikx van Economische Zaken zich gedwongen het voorzitterschap op te geven van de Nederlandse handelsdelegatie die juist in die periode naar Havana zou vertrekken. Steeds als een nieuwe handelsdelegatie op het punt van vertrek naar Cuba staat, wordt de anti-Cuba lobby luidruchtiger. Hun voornaamste zorg is om Cuba ook en vooral economisch te treffen. Schijnheilig wijzen zij als het over Cuba gaat handel en wederzijds voordeel af. Nederland besloot eind 1999 de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Ybema mee te sturen als hoofd van de jaarlijkse handelsmissie om een handelsovereenkomst met Havana te sluiten. Dat feit zit de anti-Cuba lobbyisten nog steeds dwars. Zij ergeren zich ook aan de EU die zich weinig aantrekt van hun 'adviezen'.

Zij zijn daarom een campagne gestart om een nieuwe rol voor de EU te bewerkstelligen. De EU zou volgens hen de druk op de regering van Cuba aanzienlijk moeten opvoeren. Geen woord over de oorlog tegen Irak, over de schrijnende armoede in andere Latijns-Amerikaanse landen, alleen maar haat tegen de regering en het revolutionaire volk van Cuba.

Ze zullen daarmee doorgaan. Maar de Cuba-solidariteitsgroepen zullen, zoals overal in de wereld, de verdediging van de wettelijke regering en het overgrote deel van de bevolking ter hand nemen. Net als op deze donderdagochtend, toen zo'n 15 activisten, leden van de NCPN, van verschillende solidariteitsgroepen en op persoonlijke titel in debat gingen met de schaars aanwezige pers en met de enkele CNV-demonstranten die zich niet aan het bevel van voorzitter Terpstra hielden om niet in debat te gaan. De teksten op de inderhaast gemaakte borden waren duidelijk. De show van CNV, PvdA en CDA, jazeker nog steeds hand in hand, viel volledig in het water.

Na afloop werd afgesproken om de verdediging van het revolutionaire Cuba beter gecoördineerd en diepgaander ter hand te nemen. We komen daar nog op terug. We roepen iedereen op die zich de komende periode wil gaan inzetten tegen de gevaarlijk opgevoerde druk tegen Cuba dat aan ons te melden. We kunnen niet toestaan dat het Cubaanse recht op zelfbeschikking en soevereiniteit wordt geschonden. We kunnen niet toestaan dat een aantal betaalde functionarissen probeert de Amerikaanse Helms-Burtonwet, die elke vorm van handel met Cuba verbiedt en door de EU en de Nederlandse regering wordt afgewezen, via een achterdeurtje toch door de EU aanvaard te krijgen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019