Achtergronden van de geplande Irak-oorlog

 

 

 

 

 

Van de redactie buitenland

Manifest plaatst deze keer een artikel geschreven in november 2002, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de hardliners van de regering Bush planmatig ten oorlog trokken om in het bezit te komen van de Iraakse olievelden. De informatie is gebaseerd op zeer gedetailleerd onderzoek van Globalresearch. Toen de analyse werd gepubliceerd was net een nieuwe ronde wapeninspecties van de VN begonnen. Een schertsvertoning, bedoeld om de schijn te wekken van een internationale overeenstemming. "De Amerikaanse rooftocht zal erdoor vertraagd, maar niet tegengehouden worden", schreven de onderzoekers in november 2002. Het hoofd van de VN-inspecties, Hans Blix, de man aan wie was toevertrouwd te beslissen of Irak massavernietigingswapens heeft, kon zelfs niet garanderen dat zijn inspectieteam geen westerse spionnen bevatte.

David Rockefeller voorspelde tijdens een speech in 1994 voor de 'UN Business Council': "We staan op het punt van een wereldwijde hervorming. Het enige wat we nodig hebben is een goede grote crisis om de naties de Nieuwe Wereld Orde te laten accepteren." Op 11 september 2001 werd die crisis gecreëerd. De neo-koloniale bezetting van Irak werd lang geleden al gepland.


De diepere politiek van het verwijderen van het regime in Irak:

Openlijke onderwerping, heimelijke acties

Door Larry Chin

Dit rapport poogt de manier te verklaren waarop Irak waarschijnlijk zal vallen, de groepen en de personen die deze zullen uitvoeren en de verscheidene verborgen agenda's die de belangrijkste media niet hebben willen analyseren, laat staan melden. ( Hoofdstuk 1: De afgrond in)

De regering van Bush is de laatste voorbereidingen aan het afronden voor een invasie in Irak, en mogelijk Saoedi-Arabië, Iran en andere landen. De volgende fase van de al lang geplande vervolgoorlog na 11 september zal o.a. de verwijdering van Saddam Hoessein omvatten en ofwel de instelling van een nieuwe marionettenregering of militaire bezetting door de VS, ofwel de overname en verdeling van het grondgebied van Irak door VS-substituten (Jordanië, Koeweit en de Koerden).

Het Midden-Oosten: De hoofdprijs van de 11 september-oorlog

"Verandering van regime", de misdadige omverwerping van soevereine naties, is al maanden tussen neus en lippen besproken door de regering van Bush en de media van de VS, maar het is nauwelijks in het nieuws gekomen. De 'Iraq Liberation Act', die door het Congres van de VS aangenomen is en in 1998 wet werd, verlangt expliciet een verandering van het regime.

Washington's roofzuchtige belang in Irak wordt ronduit vermeld in de 'Nationale Veiligheidsstrategie' (NSS) van de President:

"De opzet van de betrokkenheid van de VS, zoals uiteengezet in de NSS, is de bescherming van de vitale belangen van de Verenigde Staten in de regio, ononderbroken, verzekerde beschikbaarheid voor de VS/Bondgenoten van olie uit de Golf." (1)

Daarnaast, is het "vergemakkelijken van toegang voor de VS tot Perzische Golf-olieleveringen" een prioriteit uit het 'US National Energy Policy Report' uit 2001 (het beruchte 'Cheney Report').

Op korte termijn is het de bedoeling van de regering Bush om de kracht van de OPEC te breken, een op handen zijnde ineenstorting van de olie-industrie van de VS te voorkomen, en de leeggeroofde en op instorten staande economie van de VS te redden. De verovering van Irak zou dit verwezenlijken. Zoals door Ed Vulliamy, Paul Webster en Nick Paton Walsh aangegeven in The Observer (06.10.2002), "De huidige hoge prijs van de olie sleept de economie van de VS verder naar de recessie. Wanneer de VS de macht zouden hebben over de Iraakse reserves, wellicht de grootste nog niet in kaart gebrachte voorraad ter wereld, zou dit de greep breken die Saoedi Arabië heeft op het OPEC-kartel, dat de olieprijs bepaalt, en zouden zij de prijzen voor de komende eeuw kunnen dicteren."

Insiders in Washington hebben geen moeite gedaan om hun bloed-voor-olie enthousiasme te vermommen. Lawrence Lindsey, economisch adviseur van George W. Bush, zei: "Wanneer het regime in Irak vervangen wordt, zou de wereldproductie met 3 tot 5 miljoen vaten kunnen worden verhoogd. Een succesvolle oorlog zou goed zijn voor de economie." De vroegere CIA-directeur James Woolsey herhaalde dit gevoel: "Irak exporteert slechts 1 miljoen vaten olie per dag, terwijl onder een bezetting door de VS de leveringen zouden kunnen worden verhoogd met 3 tot 4 miljoen vaten per dag als een mechanisme om de prijzen in de hand te houden."

Een andere vroegere CIA-functionaris, Reuel Marc Gerecht, een medewerker van het 'American Enterprise Institute', voegde daaraan toe: "De OPEC is al aanzienlijk verbrokkeld en de macht van de VS over de Iraakse olie zou nog verder bijdragen aan hun interne wrijvingen. Hierdoor zou de invloed van de Saoedi's (op de Verenigde Staten) definitief verminderen en zouden voor het Iraanse regime een boel problemen ontstaan."

De grote omslag

De werkelijke langetermijnplanning achter de geplande acties in het Midden-Oosten is de jacht op de grootste olievoorraden in een wereld, waarvan de olievoorraden beginnen op te raken. Dit nachtmerrie-achtige wetenschappelijke feit dat door de elites van de wereld goed begrepen wordt, is angstvallig verborgen gehouden voor het publiek. (2)

Zoals uiteengezet in een reeks verslagen door Dale Allen Pfeiffer, geoloog en redacteur Energie voor 'From the Wilderness', "zullen wij over vijf jaar niet meer in staat zijn om voldoende olie te produceren voor de oliebehoeften van de oliebeschaving, uitgaande van de Hubbert Curve (een standaardmaat van pieken en dalen in de wereldolieproductie)." (3) Professor Richard Heinberg, uitgever van The Museletter schrijft: "Na die 'Grote omslag' zoals een geofysicus van de USGS het heeft genoemd, zullen er elk jaar enkele procentpunten minder olie beschikbaar zijn voor de toenemende wereldbehoefte, onverschillig wat men eraan doet."

In de context van deze dreigende ramp is de verovering door de regering Bush van de ene belangrijke olievoorraad ter wereld na de andere (Midden-Azië, Midden-Oosten, Balkan, Venezuela, Colombia, Zuidelijke Chinese Zee) met het excuus van de 'oorlog tegen het terrorisme' even voorspelbaar als schaamteloos:

Tegenover dit beeld van een wereldcrisis is de vervanging van de regering de uitdrukkelijke politiek van de VS geweest ten opzichte van Irak. Dit proces is begonnen onder de regering van George H.W. Bush. Zoals opgemerkt door Joe Taglieri (From the Wilderness 01.10.2002) is sedert 1991 een hecht complot van huidige en vroegere Witte Huis-functionarissen en havik-achtige oorlogsplanners strategieën aan het ontwikkelen voor de verwijdering van het Iraakse regime.

In het nieuwste plan, op schrift gesteld door Dick Cheney en Paul Wolfowitz, en gemeld door Stratfor, zal Irak verdwijnen en zal het land zelf in drie delen worden opgedeeld.

Het middelste deel van Irak, op dit moment bewoond door Soenitische Arabieren, zou een onderdeel worden van Jordanië, onder bestuur van de Jordaanse koning Abdullah. Het Koerdische deel in Noord- en Noordwest-Irak, met inbegrip van Mosul en de uitgestrekte olievelden van Kirkuk, zou een autonome staat worden. Zuid-West Irak zou een deel van Koeweit worden.

Een andere blauwdruk uit Washington, waarover in de Wall Street Journal geschreven is, omvat een plan dat lijkt op Japan na de Tweede Wereldoorlog - een militaire bezetting onder leiding van een Amerikaan met de steun van met de VS samenwerkende Iraakse ballingen en technocraten. Op basis van een door medewerkers van de Iraakse oppositie opgestelde lijst zouden huidige functionarissen van de Ba'ath Partij als oorlogsmisdadigers worden behandeld.

Zoals bewezen door de aanleg van nieuwe permanente militaire bases overal in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië, en nieuwe langetermijnoorlogstoewijzingen (zoals een op 5 augustus 2002 ondertekend contract voor vijf jaar tussen de 'US Navy' en de 'Maersk Shipping Line' voor het gebruik van schepen om tanks, munitie en ander wapentuig over te varen van Diego Garcia naar de Perzische Golf) lijken de VS bereid tot een omvangrijk conflict in het Midden-Oosten. De regio is volkomen omsingeld door legereenheden van de VS, die nog steeds elke dag versterkt worden.

Volgens Reuters: "Washington meent dat wanneer de legers van de VS Irak zouden moeten aanvallen, de eerste paar maanden van het volgende jaar de beste kansen zouden bieden." Het volledig medeplichtige Congres van de VS heeft al ingestemd met de oorlog. Starheid van bepaalde leden van de Verenigde Naties zal hem vertragen, maar waarschijnlijk niet voorkomen, aangezien nog steeds achterdeur-dealtjes besproken worden over de verdeling van de oorlogsbuit na het verdwijnen van Saddam.

Stromannen voor de meesters

Het is niet verwonderlijk dat de 'onfrisse' regimes van Jordanië, Koeweiten Turkije de inspanningen van de VS steunen.

De regerende Jordaanse monarchie is al tientallen jaren nauw verbonden met Washington. Wijlen koning Hoessein van Jordanië had een relatie met de CIA die terugging tot 1950. Het huidige Jordaanse regime werd door de Verenigde Staten ingesteld. Volgens de Guardian (17.02.1999): "In het begin van 1999 leidde een combinatie van manipulatie van de CIA, paleisintriges en druk van Hoessein's Amerikaanse vrouw, koningin Noor, ertoe dat Hassan, die allang kroonprins was, afgevoerd werd ten gunste van Abdullah, de zoon van Hoessein's Britse vrouw en commandant van de 'Special Forces' van Jordanië. En zo wordt Abdullah II koning van het Hashemietische Koninkrijk Jordanië."

Jordanië huisvest ook het hoofdkwartier van het met de CIA verbonden Iraakse Nationale Akkoord, een van de favoriete Iraakse oppositiegroepen.

Op gelijke wijze is het regime van Koeweit onder leiding van de familie Al Sabbah, ook intiem verbonden met Washington en de familie Bush. Dat Saddam Hoessein in 1990 Koeweit binnenviel was uitgelokt door het boren naar olie op Iraaks grondgebied door Koeweit, in combinatie met de talloze provocaties van George H.W. Bush (waaronder een internationaal plan voor het vastleggen van olieprijzen). Koeweit steunde de regering Bush ook bij het maken van de meest bedrieglijke propaganda van de Golfoorlog.

Volgens UPI-correspondent Morgan Strong, werd de kwaadaardige propaganda tegen Saddam Hoessein, tijdens de Golfoorlog, geproduceerd door leden van het regime van Koeweit en een PR-firma uit Washington die nauwe banden heeft met de regering Bush.

"Ofschoon Iraakse troepen in Koeweit wreedheden begingen, hebben ze nooit baby's uit couveuses gehaald en ze vermoord", schreef Strong. "De jonge vrouw die over de verschrikking getuigde voor het Congres? Zij was de dochter van de Koeweitse ambassadeur in Washington. Toen de Irakezen Koeweit binnenvielen was zij in Parijs. Ze heeft nooit in een ziekenhuis gewerkt; ze heeft nooit in haar leven gewerkt. Haar vader was een afstammeling van de onmetelijk rijke dynastie die Koeweit regeert. De vrouw die voor de Algemene Vergadering getuigenis aflegde? Zij was ook niet in Koeweit ten tijde van de invasie. Zij was de vrouw van de Koeweitse minister van Informatie.

Aan Turkije, allang een bondgenoot van de VS, zijn in ruil voor de Turkse steun, rechtstreekse aandelen in de Iraakse olie aangeboden en hogere bijdragen voor de pijplijn Bakoe-Tblisi-Ceyhan. Volgens de Koerdische journalist Husayn Al-Kurdi: "De betrokkenheid van de CIA bij Turkije is al zo oud als de dienst zelf, en de Verenigde Staten steunen Turkije en zijn rechtse paramilitaire groepen volkomen."

11 september: De moeder van alle verzonnen voorwendsels

"De man in de straat ziet de duivel zelfs nog niet als hij hem bij zijn strot heeft". --Goethe

De legitimiteit van de volgende grote oorlog steunt op het officiële verhaal van 11 september, dat de mythe verspreidt dat de Verenigde Staten aangevallen worden door gekgeworden buitenlandse terroristen.

Op grond van door Professor Michel Chossudovsky verzamelde en geanalyseerde schriftelijke bewijzen (4), is de 'oorlog tegen het terrorisme' - die nu bij uitbreiding ook de 'oorlog tegen schurkenstaten' (Irak) omvat - een grootschalig bedrog.

In feite beschuldigt het, tijdens het afgelopen jaar, vergaarde bewijsmateriaal de regering Bush van medeplichtigheid aan de aanvallen van 11 september en van waarschijnlijke betrokkenheid bij talloze gevallen van terrorisme na 11 september - die allemaal geraffineerde acties lijken van groepen onder controle van de CIA en de hoogste echelons van de regering Bush.

Zoals samengevat door Ruppert:

"We weten nu dat Bush en de zijnen genoeg ... wisten om het te voorkomen maar het niet deden. Er is al aangetoond dat met de CIA in verbinding staande leden van de Pakistaanse geheime dienst deze financieel hebben gesteund; dat vijf van de kapers vliegtraining gekregen hebben op militaire bases van de VS; dat geen gevechtsvliegtuigen tijdig op pad werden gestuurd om iets te doen; en dat president Bush loog toen hij zei dat hij er geen idee van had dat vliegtuigen als wapens gebruikt konden worden. We weten dat het een staatsgeheim is of de inlichtingendiensten Bush verteld hebben, wat wij nu weten, dat ze het wisten."

"Achtereenvolgende VS-regeringen hebben het internationale terrorisme gesteund, bijgestaan en onderdak verleend," schrijft Chossudovsky. Sedert de Koude Oorlog hebben de VS, als expliciet werktuig van de buitenlandse politiek van de VS, voortdurend onderdak geboden aan het 'Islamitische Militante Netwerk' en andere terroristische groepen. Bovendien:

  1. a. Het 'Islamitische Militante Netwerk' was een schepping van de CIA, specifiek opgericht om te vechten in de Afghaanse oorlog tegen de Sovjet-Unie als werktuig van de buitenlandse politiek van de VS sedert de regering Carter onder hun pionier Zbigniew Brzezinski, die nog steeds op de voorgrond staat bij de politieke planning van de VS.
  2. b. Militante islamitische groepen na de Koude Oorlog, met inbegrip van Al Qaeda zijn hulpmiddelen van de geheime dienst van de VS.
  3. c. Via gemachtigde groepen, waarvan vele zich niet eens bewust zijn wie en wat hen financieel steunt en controleert, blijft de CIA gebruikmaken van terrorisme om op de hele wereld economische belangen van de VS en van het westen te beheren.
  4. d. De CIA oefent in grote mate controle uit over zijn terroristische gemachtigden en controleert zijn cellen met behulp van geavanceerde methoden in 'real time'. "Op 11 september was er geen 'tekortschietende inlichtingendienst", net zo min als die er nu is.

Gedurende maanden heeft de regering Bush haar leugen over de 'oorlog tegen het terrorisme' uitgewerkt met steeds meer nieuwe leugens over de 'massavernietigingswapens' van Irak. Deze leugens zijn herhaaldelijk aan de kaak gesteld. Tijdens een besloten zitting met functionarissen van de regering Bush, heeft Congreslid Anna Eshoo (Democraat, uit Californië) herhaaldelijk gevraagd of er bewijzen waren van een op handen zijnde bedreiging van VS-burgers door Hoessein. "Ze zeiden 'nee'," zei ze. "Niet 'nee, maar', of 'misschien', maar 'nee'. Ik stond perplex. Niet geschokt. Niet verbaasd. Perplex." (San Francisco Chronicle, 20.09.2002)

Volgens Scott Ritter, voormalig wapeninspecteur van de VN, die duidelijk het bewijs heeft geleverd dat Irak geen geloofwaardige bedreiging vormt, "weigert president Bush het antwoord 'ja' te aanvaarden. De daden van de regering Bush onthullen de mythologie dat deze oorlog gevoerd wordt vanwege een eventuele bedreiging door Iraakse massavernietigingswapens. De regering heeft duidelijk laten merken dat het haar bedoeling is Saddam Hoessein uit de weg te ruimen."

Een oorlog tegen het terrorisme: Amerikaans terrorisme

Het is geen verrassing dat bij het uitschakelen van het Iraakse regime de rolverdeling weer zal bestaan uit door de VS opgeleide 'onfrisse' paramilitairen, criminelen en gewapende groepen, die sedert de oorlog tussen Iran en Irak zorgvuldig (op)geleid zijn door de CIA. De regering Bush en de CIA zijn een coalitie in elkaar aan het flansen die lijkt op de 'Noordelijke Alliantie' in Afghanistan, die bestond uit bandieten, drugssmokkelaars, verkrachters, misdadige krijgsheren en oorlogsmisdadigers.

De Iraakse vluchtelingen- en oppositiegroepen die nu een laatste training krijgen van de CIA en 'Special Forces' van de VS zullen meedoen aan de grondinvasie. Het is waarschijnlijk dat hun belangrijkste leiders belangrijke rollen zullen gaan spelen in de nieuwe marionettenregering(en), zodra de slachting voorbij is. De doos van Pandora staat wijd open.
(einde hoofdstuk 1, wordt vervolgd)

Bron: Online Journal oktober-november 2002, 25 november 2002. (Volledige tekst. Origineel gepubliceerd in vijf delen - 24 oktober tot 22 november 2002)

  1. www.milnet.com/pentagon/centcom/chap1/stratgic.htm#USPolicy
  2. http://www.dieoff.com
  3. http://www.fromthewilderness.com/cgi-bin/Mastersearch.cgi (The Background is Oil; What Will Be the Next Target of the Oil Coup?; Is the Empire About Oil?; Is China the Endgame for Oil?)
  4. www.globalresearch.ca/articles/CHO210A.html

vertaling Frank van Gerwen

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019