Ingezonden

Acties bij de gemeente Roosendaal

FNV Bondgenoten, de bond voor de schoonmakers, heeft getracht in januari een goede CAO met de werkgeversvereniging OSB en de CNV Bedrijvenbond af te sluiten. Een goede CAO, waarin eindelijk geregeld wordt dat zonder toets door het CWI, geen urenvermindering mogelijk is, dat er 100 procent doorbetaling plaatsvindt van loon tijdens ziekte en er geen wachtdagen in rekening worden gebracht als schoonmakers zich ziek moeten melden. Daarnaast dat schoonmakers hun rechten en plichten behouden als het schoonmaakcontract wisselt van bedrijf. We hebben er landelijk acties voor gevoerd met tot op heden geen resultaat. De OSB en CNV hebben gemeend een CAO te moeten ondertekenen waarin deze punten niet zijn geregeld.

FNV Bondgenoten wil nu, waar schoonmakers geconfronteerd worden met de gevolgen van het niet-regelen van deze punten, een CAO afsluiten. boven de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, met individuele werkgevers.

De schoonmakers (totaal 16 werknemers) worden namelijk fors geconfronteerd met deze gevolgen. De gemeente Roosendaal heeft het schoonmaakcontract per 31 maart/1 april gegund aan Stoffels Cleaning. FNV Bondgenoten heeft geprobeerd afspraken te maken met Stoffels, m.n. ook op het belangrijke punt urenvermindering. Dit is tot op heden niet gelukt. Een dieptrieste situatie, omdat het contract volgens burgemeester Marijnen 22 procent duurder is dan bij het vorige bedrijf. Wij hebben berekend dat er ruim 25 procent minder uren aan de schoonmaak wordt besteed. Vervolgens geeft burgemeester Marijnen aan dat er ook nog een kwalitatief hoger schoonmaakniveau is afgesproken met Stoffels. Burgemeester Marijnen vindt dat Stoffels de kans moet krijgen het waar te maken en is van mening dat de Gemeente geen partij is in dit conflict.

Deze hele gang van zaken is bij de werknemers in het verkeerde keelgat geschoten. Vanaf begin tachtiger jaren tot nu zijn de uren 64 procent verminderd. Het gebouw is groter geworden en er is meer bezetting. Als voorbeeld kregen de schoonmakers bij de afdeling beheer/archief eerst 23 uur, nu moeten ze het doen met 16 uur, zo ook bij het stadskantoor zelf. Het vorige bedrijf zette 88.5 uur per week in, nu moet het gebeuren in 77.75 uur. De Dunantstraat (afdeling Welzijn) gaat van 30.5 naar 15 uur per week, en ga zo maar door.

Als uitgeknepen citroenen voelen de werknemers zich, hetgeen ze kenbaar hebben gemaakt bij burgemeester Marijnen op 27 maart. Alle werknemers boden een brief en een mandje uitgeknepen citroenen aan met de zin: "proef maar eens hoe zuur het voor ons is". Zo'n drastische urenvermindering en dan nog een kwalitatief hoger schoonmaakniveau zien te bereiken, vinden zij totaal onmogelijk.

FNV Bondgenoten stelde Stoffels een ultimatum, dat zondagavond 30 maart 00.00 uur afliep. Er volgde geen enkele reactie van Stoffels en op maandag 31 maart werd er voor het eerst gestaakt door 10 werknemers. Vijf contracten werden door werknemersniet aanvaard, omdat de urenvermindering zo drastisch is, dat zij er niet aan zijn begonnen.

Inmiddels zijn we anderhalve week verder. Stoffels heeft op 2 april schriftelijk aangekondigd een kort geding aan te spannen als de acties niet worden beƫindigd. Tot op heden heeft FNV Bondgenoten daarover niets vernomen.

De werknemers zijn erg gemotiveerd. Zij kunnen er "geen pasjes" meer bij doen. De pasjes zijn op, aldus de schoonmakers. Meer doen in minder tijd en een hoger kwaliteitsniveau is onmogelijk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019