BROCHURES BIJ MANIFEST

BROCHURES BIJ MANIFEST
Te bestellen bij administratie MANIFEST:
Haarlemmerweg 177, 1051 LB Amsterdam,
Tel.(020)6825019, fax 6828276, ncpn@ncpn.nl

Prijzen in euro's, excl. verzendkosten

60 JAAR FEBRUARISTAKING 1941
uitgave NCPN en NCPN-jongeren, 2001 2,00

GLOBALISERING
Een aantal teksten/artikelen over het huidige imperialisme, verzameld in deze NCPN-brochure, die leiden naar een échte klassenanalyse 2,00

IMPERIALISME IN HET MIDDEN-OOSTEN
Harpal Brar op een NCPN-conferentie in 2002 0,50

CUBA, EEN ANDERE WERELD IS MOGELIJK
Initiatief Cuba Socialista, Brussel 2,00

DIT EUROPA WILLEN WE NIET
De mythes ontmaskerd. Marc Vandepitte, Brussel 2,50

NCPN PARTIJPROGRAM
Hoofdstuk 1, Beginselen en Ontwerp Hoofdstuk 2, Organisatie 1,00

NCPN STATUTEN
Incl. wijzigingen 4de Congres 2001 0,50

COMMUNISME, TOEKOMST VAN DE MENSHEID
Documenten 7de Congres PVDA-België 5,00

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019