Persbericht van het FARC-EP

Manuel Marulanda Velez, hoofdcommandant van het FARC-EP deelt mee:
  1. In maart van dit jaar schreef ik een brief naar de generaals van de republiek Colombia, waarin ik in heldere bewoordingen en uit patriottisme voorstelde dat zij de dialoog zouden voortzetten om een beschaafd en vreedzaam naast elkaar leven van alle Colombianen te bereiken, om werkelijke vrede en sociale rechtvaardigheid te bereiken.
  2. Uit de nieuwsberichten van de voornaamste nationale media hebben wij begrepen dat verschillende generaals woedende verklaringen aflegden, waarin ze hun eeuwige beledigingen aan het adres van de leider van het FARC-EP uitdrukten, dit in reactie op de schriftelijke uitnodiging om het gesprek met hem aan te gaan.
    Ongetwijfeld reageren sommige generaals op deze wijze onder druk van de president van de republiek, die weigert de deur naar de vredesonderhandelingen open te zetten. Andere generaals doen het wellicht uit eigen overtuiging, omdat ze fervente tegenstanders zijn van politieke oplossingen, en omdat de oorlog hen in materieel opzicht ten goede komt.
  3. Desondanks verheugt het ons verschillende meningen te horen die de dialoog ondersteunen, afkomstig van diverse politieke en sociale sectoren, de Colombiaanse katholieke kerk en de bevolking in het algemeen, die zich in hoge mate kunnen vinden in de oproep van het FARC om andere oplossingen dan oorlog na te streven om Colombia's diepe en groeiende politieke, economische, sociale en militaire geschillen op te lossen.
  4. Ook tegenover de familieleden, maatschappelijke organisaties en andere burgers die belang hebben bij het Humanitair Akkoord voor de uitwisseling van krijgsgevangenen, bevestigt de guerrillabeweging FARC-EP haar onbreekbare politieke wil om zo snel mogelijk gesprekken aan te gaan met woordvoerders van de regering, om het langverwachte verdrag te ondertekenen dat een eind zou moeten maken aan de lange hechtenis van gevangenen aan beide zijden.
  5. Het FARC-EP is onmiddellijk bereid zijn officiële onderhandelaars voor de uitwisseling van gevangenen te benoemen, wanneer de regering via de media positief reageert op de garanties die onze organisatie vraagt, en die uiteengezet zijn in ons persbericht van 8 februari van dit jaar, ondertekend door het secretariaat van de Centrale Generale Staf.

Het uitblijven van een openbaar antwoord van de regering op onze eisen zal leiden tot ernstig uitstel van het verlangde akkoord.

Hoogachtend,

Manuel Marulanda Velez

De bergen in Colombia, 13 april 2003

Vertaling: Frans Willems

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019