Geen militaire missie naar Irak

Door Wil van der Klift

Om politieke en economische redenen moet Nederland niet meedoen aan een militaire missie naar Irak. Zelfs geen muizengaatje moet er openblijven, zolang er geen VN-mandaat is dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Irak regelt. Nederland mag niet meedoen aan de huidige bezetting van Irak. In de eerste plaats om politieke, maar ook om financiële redenen.

Er wordt beweerd dat de financiering van een eventuele Nederlandse militaire bijdrage aan een veiligheidsmacht in Irak moeilijk ligt. Maar het gaat daarbij slechts om een schertsvertoning. Er wordt een steekspel geleverd om niet verder te hoeven bezuinigen op de ministeries van Defensie, van Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken.

Maar het kabinet vindt dat deelname niet mag stranden op geldgebrek. Rechts Nederland wil maar al te graag samen met zijn Amerikaanse en Britse vrienden meedoen aan de militaire bezetting van Irak. Daar laat minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer geen misverstand over bestaan. Hij wil alleen "de Verenigde Naties niet helemaal laten zitten". Mocht er echter geen nieuwe resolutie van de VN komen die de militaire aanwezigheid van troepen in Irak regelt dan ziet hij best nog een muizengaatje voor Nederlandse deelname. Dat betekent in werkelijkheid dat Nederland gewoon militair en politiek blijft meedoen, ook zonder VN-resolutie.

Nederlander heeft zorgen over werk en inkomen

Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over economie en werkgelegenheid. Een meerderheid van de bevolking vindt dat de overheid moet zorgen dat de inkomensverschillen niet te groot zijn. Arme mensen zouden hulp moeten krijgen. De Bedrijvenbond van het CNV ziet de bui al hangen en komt met het idee om de ontslaggolf te dempen door werknemers in geval van werkloosheid niet meteen in de WW te laten verdwijnen maar te behouden voor de onderneming waar zij vandaan komen. Een 'schil', de werklozen dus. De Nederlandse automobilist is minder kilometers gaan rijden. De afname wordt veroorzaakt door de economische malaise en de oplopende werkloosheid. Een paar voorbeelden van de echte zorgen van de Nederlandse bevolking. Uitgaven aan dubieuze oorlogshandelingen gaan nog meer ten koste van de Nederlandse economie. Nu de departementen te kennen hebben gegeven niet te willen meebetalen, zal de financiering van een eventuele deelname aan de 'stabiliteitsmacht' direct door de bevolking moeten worden opgebracht. Redenen genoeg dus om niet deel te nemen aan militaire avonturen in het Midden-Oosten, om politieke en financiële redenen.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019