Koerdische KADEK over toekomst Midden-Oosten

Van de redactie buitenland

Met het instorten van het Iraakse regime, na de VS-Britse militaire interventie, waarbij ook Koerdische krachten betrokken waren, is in het Midden-Oosten een nieuw tijdperk begonnen.

Reden voor de inval was ook het uitblijven van democratische veranderingen. De huidige situatie zet ook druk op de andere regimes in de regio om te veranderen, waarbij weigering onmogelijk is. Er tekent zich nu de vorming van een nieuwe status-quo af. Hierdoor ontstaan voor het Koerdische volk nieuwe mogelijkheden tot bevrijding. Maar ook voor de andere volkeren in de regio staat de weg nu open naar een democratische ontwikkeling.

Deze ontwikkeling heeft de voorzitter van de (Turks) Koerdische Kadek in zijn "Manifest voor een Democratische Beschaving" voorspeld, de noodzakelijke handelswijze voor de volkeren van het Midden-Oosten geschetst, en aangegeven onder welke omstandigheden een democratische omslag in de landen van de regio, die ook Koerdistan beheersen, mogelijk is. Deze regimes hebben de basis voor de interventie gelegd, omdat ze een democratische omslag hebben geblokkeerd. Door de zwakte van de strijd der volkeren voor democratie bleef een militaire interventie als enig alternatief over. Dit had verhinderd kunnen worden, als de volkeren en de regimes in de regio de democratische omslag op eigen kracht hadden volbracht. Nu is het nodig om een regime op te zetten, dat democratie, vrijheid en mensenrechten als fundament heeft. Het antwoord op de militaire interventie moet de democratische opening van de regimes in de regio zijn.

KADEK begroet de bevrijding van de Koerdische bevolking in Kirkuk, Mosul en in de andere gebieden. Tegelijkertijd zien wij de oprichting van een federaal democratisch Koerdistan, met deelname van alle nationale krachten, als een noodzaak. Binnen de grenzen van zo'n democratische federatie moet het samenleven, met inbegrip van gelijke rechten, van de Assyrisch-Armeense, Turkmeense, Arabische en Koerdische bevolking gegarandeerd worden. De eenheid van Irak kan gegarandeerd worden door de oprichting van een democratische regering. Dit ziet KADEK als de enige bruikbare weg voor de coalitiekrachten, het Iraakse volk en de landen van de regio.

KADEK zal constructief werken aan de inrichting van een democratische regering in Irak en een democratische federatie in Zuid-Koerdistan en de noodzakelijke inzet tonen opdat deze vrijheid de Koerdische bevolking in andere delen van Koerdistan, alsook de democratisering van andere landen in de regio, ten dienste zal staan. KADEK neemt stelling tegen iedere interventie die zo'n ontwikkeling in de weg staat. In het verlengde hiervan waarschuwt KADEK de machten in de regio en eist van hen dat ze een begin maken met een proces dat moet leiden tot een democratische verandering. Verder worden ook de verschillende Koerdische krachten opgeroepen om democratisch te handelen. De coalitiekrachten worden opgeroepen om hun beloften na te komen, en zich in te zetten voor democratie en mensenrechten in Irak en in andere landen van de regio.

Bron: informatiebureau IKN

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019