Poortactie bij ministerie van LNV tegen bezuinigingen

Door Piet Schouten

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft plannen om meer dan 1.500 arbeidsplaatsen te schrappen. Hiermee gaat het ministerie veel verder dan de plannen van het demissionaire kabinet. Dit kabinet kondigde vorig jaar een reductie van 7 procent op de rijksoverheid aan. LNV gaat nu een stap verder en wil tot 35 procent bezuinigen op het personeelsbestand (totaal 5.600 medewerkers).

De door het kabinet Balkenende-1 ingezette bezuinigingen op de rijksoverheid krijgen op de verschillende ministeries nu hun beslag. Voor de gehele rijksoverheid werd vorig jaar een reductie van 7 procent aangekondigd. Op de verschillende departementen worden deze plannen nu concreet gemaakt. Eerder bleek het ministerie van OC&W al met 20 procent het personeelsbestand te willen reduceren. Het ministerie van LNV spant nu de kroon met een drastische ingreep van 35 procent.

Naast het schrappen van 1.500 banen als gevolg van de bezuinigingsronde binnen de rijksoverheid, heeft het ministerie van LNV een tekort van 138 miljoen euro. Wanneer dat tekort niet wordt weggewerkt, betekent dat nog eens een verlies van 600 arbeidsplaatsen. Op een totaal van 5.600 medewerkers is dat een aanzienlijk aantal. De bonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, Ambtenarencentrum en CMHF spreken van "een mede door slecht management veroorzaakte ontoelaatbare uitverkoop."

De gezamenlijke bonden bij het ministerie van LNV spannen zich in het belang van de medewerkers tot het uiterste in om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Op donderdag 24 april voerden zij actie op het ministerie in Den Haag en bij bureau Heffingen in Assen. Er werden duizenden pamfletten uitgedeeld om het personeel op de hoogte te stellen van de dramatische gevolgen van de bezuinigingen.

De bonden onderhandelen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over een breed gedragen sociaal plan voor de hele rijkssector. Dat overleg verloopt moeizaam, omdat de bonden en het ministerie van BZK het nog niet eens kunnen worden over de uitgangspunten van het sociaal beleid om de gevolgen van de inkrimpingsoperatie te kunnen opvangen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019