Cubaanse president Fidel Castro:

Extreem-Rechts in de VS zoekt Crisis en Confrontatie

Van redactie buitenland

De Cubaanse president Fidel Castro heeft bevestigd dat de extreem-rechtse vleugels in Miami en Washington een crisis en een confrontatie willen scheppen tussen Cuba en de Verenigde Staten. In een interview dat hij aan de Argentijnse krant 'Página 12' toestond waarschuwde de leider van de Cubaanse revolutie ervoor dat de toenemende dreiging tegen het eiland gevaarlijk is en uiterst serieus genomen moet worden.

Verwijzend naar de recente golf van incidenten op Cuba, waaronder de kaping van vliegtuigen en een veerboot, zei de Cubaanse leider dat het idee daarachter was een emigratiecrisis te veroorzaken die zou kunnen dienen als voorwendsel voor een Amerikaanse zeeblokkade en mogelijk een militaire confrontatie. De Cubaanse president zei dat dit de reden was om drie terroristen ter dood te veroordelen en het vonnis snel te voltrekken.

Fidel Castro verklaarde dat er op Cuba niet licht over de doodstraf gedacht wordt en dat die nooit zonder voldoende grond toegepast zal worden; hij wees erop dat de recente beslissing met betrekking tot de drie schuldige terroristen neerkwam op een keuze tussen de levens van deze drie individuen en de levens van miljoenen onschuldige Cubanen. De leider van de Cubaanse revolutie benadrukte dat de politieke prijs zorgvuldig afgewogen was en dat de keuze duidelijk was: als de nationale veiligheid en het overleven van het revolutionaire proces zelf op het spel staan is besluiteloosheid geen optie.

Tegenover de Argentijnse krant 'Página 12' zei de Cubaanse leider dat er geen twijfel over bestaat dat Cuba een land is met een groot patriottisch en revolutionair bewustzijn, en hij beklemtoonde dat een Amerikaanse aanval op Cuba voor beide zijden een kostbare zaak zou zijn omdat het Cubaanse volk zijn zelfbeschikkingsrecht tot de laatste druppel bloed zal verdedigen.

Bron: RHC, Buenos Aires, 12 mei, vertaling Frans Willems

Chileense intellectuelen solidair met Cuba

Van redactie buitenland

Chileense schrijvers, kunstenaars, journalisten en andere intellectuelen hebben een solidariteitsverklaring voor Cuba ondertekend. Het afgelopen weekend zetten bijna honderd vooraanstaande Chilenen hun handtekening onder de "Oproep aan het Geweten van de Wereld" om uiting te geven aan hun steun voor Cuba's soevereiniteit en recht op zelfbeschikking.

In het gebouw van het Schrijversgenootschap in de hoofdstad was een ondertekeningsceremonie georganiseerd en de voorzitter van het genootschap, Fernando Quilodrón kondigde aan dat zijn organisatie gehoor gaf aan de oproep tot het vormen van een wereldwijd antifascistisch front.

Meer dan 1600 intellectuelen en prominenten uit de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied, Afrika en Azië zetten hun naam onder dit document. De meeste ondertekenaars hebben hun steun voor de 'Oproep' uitgesproken via de website www.porcuba.cult.cu. Ook solidariteitsverenigingen en andere maatschappelijke activisten hebben zich achter de 'Oproep aan het Geweten van de Wereld' geschaard.

Tot de meest recente ondertekenaars behoren: Salvadoran Shafick Handal, een vertegenwoordiger van het Farabundo Marti Front voor Nationale Bevrijding (FMLN), de Venezolaanse dichter en filmregisseur Edmundo Aray, tevens de vroegere directeur van de Internationale film- en televisieschool in San Antonio de los Baños, de econoom William Tabo, hoogleraar aan de Universiteit van Essex, en de vooraanstaande Amerikaanse dichter Lawrence Ferlinghetti.

Bron: RHC, Santiago de Chile, 12 mei, vertaling Frans Willems

Cuba en Venezuela:

bilaterale akkoorden over economie en gezondheidszorg Van redactie buitenland

Cuba en Venezuela hebben een aantal samenwerkingsverdragen ondertekend op het gebied van de financiën en de gezondheidszorg. Afgelopen maandag ondertekende Cuba's minister van Buitenlandse Investeringen en Economische Samenwerking de akkoorden samen met haar Venezolaanse evenknie.

De Venezolaanse president Hugo Chávez verklaarde afgelopen zondag in zijn wekelijkse programma "Aló Presidente", dat live op radio en tv wordt uitgezonden, dat de nieuwe overeenkomsten tussen zijn land en Cuba de wederzijdse solidariteit nog zullen versterken.

De bilaterale akkoorden hebben betrekking op de landbouw, het toerisme, de bouwnijverheid, de wetenschap en de technologie.

Bron: RHC, Caracas, 12 mei, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019