Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Massale betogingen in Frankrijk tegen pensioenafbraak.

Door Casper Hilvers

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Deze eerste regel van de 'Mei' van Herman Gorter blijkt niet altijd juist te zijn. Want in deze lente klinkt weer het oude geluid van bezuinigingen, ontslagen, werkloosheid en afbraak. Daar is niets nieuws aan. Het 'zoete gefluit' van de sirenen van het kapitalisme wordt meer gehoord dan de roep van de grutto of van de veldleeuwerik, helaas.

Maar in Parijs en andere Franse steden is het geluid vandaag, op 13 mei, wel anders. Voetstappen, skateboards en fietsen geven een ander geluid af dan bussen en de metro. Wie in Parijs naar zijn werk wil is aangewezen op eigen vervoer. Skateboards zijn vooral bij de jeugd in gebruik, maar vandaag kunnen de jongeren thuisblijven, want de scholen zijn "wegens staking gesloten". Ook het luchtverkeer ligt voor 90 procent 'plat' en postkantoren en andere openbare diensten zijn gesloten.

De vakbonden maken een vuist

Niet in Nederland, nog niet, maar de Franse vakbonden hebben voor dinsdag 13 mei een nationale staking uitgeroepen.

Net zoals in Nederland wil de Franse regering de pensioenen van de mensen aanzienlijk verslechteren. Het aantal jaren dat er premie betaald moet worden door de werkers in openbare diensten, nu 37,5 jaar, moet op korte termijn met 2,5 jaar worden verlengd, tot 40 jaar en later met nog eens twee jaar tot 42 jaar. De pensioengerechtigde leeftijd in Frankrijk is nu (nog?) 60 jaar.

De "schuld" voor de noodzaak van de doorvoering van deze verhoging zijn de kinderen, die kort na de wereldoorlog zijn geboren! Doordat zij binnenkort met pensioen gaan, ontstaan er problemen bij de voorziening, is de redenatie van eerste minister Raffarin.

De staking van 24 uur, na eerdere demonstraties op 1 februari, 3 april en 1 mei, is het antwoord op de 'oorlogsverklaring' van premier Raffarin. Ook op 25 mei zal weer gestaakt worden, er is nog overleg tussen de verschillende vakbonden over actie in de tussenliggende tijd. Bernard Thibault, van de CGT, de communistisch georiënteerde vakbond, zei, dat de staking een ernstige waarschuwing is aan de regering.

Volgens Raffarin "regeert niet de straat" en zullen de stakingen en demonstraties "geen enkele invloed hebben op de onderhandelingen tussen de sociale partners".

De Franse arbeidersklasse gaat een hete mei tegemoet in haar strijd tegen de sociale afbraak.

Ook in Denemarken wordt het pensioenstelsel uitgekleed, recente verbeteringen worden weer teruggedraaid.

In Duitsland is er het plan Rürup, waarin de regering Schröder zijn aanvalsplannen op de sociale zekerheid en het levenspeil van de gezonden en zieken, werkenden en niet-werkenden uiteenzet. Ook daar wordt een offensief tegen (onder andere) het pensioenstelsel uitgevoerd.

De lijst met landen om ons heen, waar hetzelfde gebeurt, kunnen we gemakkelijk nog verder uitbreiden.

Het pensioenstelsel moet ook in Nederland op de schop, verlaging, middelloon, premies, risicodragend, pensioengerechtigde leeftijd verhogen, geen enkele afbraakmogelijkheid blijft onbesproken.

Terwijl de CO2-uitstoot zorgt voor een opwarming in de natuur, zorgt het kapitalisme in crisis voor een opwarming van het maatschappelijke klimaat.

Warmte maakt actief, misschien gaat dat ook op voor de Nederlandse vakbeweging.

Berichten over besmettelijke ziekten bij mens en dier vullen de dagbladen, hopelijk is de actiebereidheid van de Franse vakbonden en mensen ook besmettelijk en waait deze bereidheid over naar het noorden.

Dan krijgt Gorter ook voor Nederland toch nog gelijk!

In de komende tijd zal Manifest dieper ingaan op de afbraakplannen die voor ons op stapel worden gezet.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019