Collectieve sector vogelvrij verklaard door kabinet

Van Aartsen volgt Zalm op als fractievoorzitter van de VVD. Zalm wordt vice-premier en minister van Financiën. Van Aartsen noemde het fractievoorzitterschap een hondenbaan. "Er zal veel kritiek komen", zei hij, "maar iemand moet het doen." Iedereen moet pijnlijden, immers. Maar voor hem: vet pensioen na een aantal jaren politiek, geen werkloosheid en een aantal commissariaten verzekerd. De lach van een stel huichelaars.

Door Piet Schouten

Het rechtse akkoord van CDA/VVD/D66 draait de nek om van voorzieningen voor ziekenfondsverzekerden, mensen met WAO- en AOW-uitkeringen, de Thuiszorg en ambtenaren. Kortom de sociale franje van de afgelopen jaren wordt tenietgedaan door de uitvoerders van het graaiers-kapitaal.

"De inhaalslag die de collectieve sector de afgelopen jaren maakte ten opzichte van de marktsector is daarmee in één klap weg", zegt L.de Waal (FNV) over de salarisverlaging in de collectieve sector.

Bij de overheid moeten bovendien nog eens tienduizenden banen verdwijnen (een sociaal plan ontbreekt vooralsnog!): bij het Rijk meer dan 10.000, bij de Gemeente Amsterdam 800. Wie volgt? Van de overgebleven mensen wordt meer 'kwaliteit' verwacht, zodat de werkdruk en het ziekteverzuim verder zullen toenemen.

'De rijksoverheid staat open voor uw vragen', luidt het mediaspotje van Postbus 51. Maar met uw vragen over gezondheidszorg, onderwijs, wonen enz. zult u vaker voor een gesloten loket komen te staan of in de lange rij wachtenden aan moeten sluiten.

Instellingen afhankelijk van subsidie zullen de dupe worden

Direct getroffen zijn de werknemers en hun gezinnen door het verlies van hun baan en koopkracht. Indirect zal het midden en kleinbedrijf slachtoffer worden, want het is bekend dat het ontslaan van duizenden ambtenaren ook leidt tot afname van opdrachten aan het bedrijfsleven. In de thuiszorg zijn het met name veel vrouwen die hun baantje dreigen te verliezen. De bejaarden en zieken zijn aangewezen op 'mantelzorg' (buren of familieleden als je daar al een beroep op kunt doen..). "Mantelzorgers zijn al vaak zwaar overbelast", zo meldt de ABVAKABO FNV.

En wat gebeurt er met het vrijgekomen belastinggeld? Wordt het 'financieringstekort teruggedrongen'? Daarover hoeven we binnen de internationale kapitalistische crisis geen illusies te koesteren: het casinokapitaal van JSF, bank- en verzekeringskapitaal (grote belangen bij staatsschulden) en olieconcerns, de echte 'winstpakkers' zullen er garen bij spinnen. Niet u en ik! Het rechtse ondernemerskabinet draait de klok terug en ontziet de kapitaalskringen. De topmanagers hoeven niet in te leveren, integendeel!

Hierop zal maar één antwoord mogelijk zijn: acties en verzet! Wil het kabinet sociale onrust, dan krijgen ze dat! Immers: wie onrust zaait zal storm oogsten! Balkenende/Zalm c.s., jullie kunnen rekenen op de communisten samen met strijdbare vakbondskaders! Op verzet!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019