Steunverklaring aan Cuba tegen Aanvallen van Bush

Massale steunbetuiging aan regering en Fidel Castro tijdens 1 mei-viering in Havana.

Cubaanse president Fidel Castro: Initiatief: Comité: Handen af van Cuba

STOP DE AGRESSIE VAN BUSH TEGEN CUBA

Ondergetekende personen en organisaties, nemen met grote zorg de verhevigde agressieve desintegratiecampagne tegen Cuba waar, geleid door de regering van de VS.

Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid ons te verzetten tegen de plannen van de Bush-administratie om de regering van Cuba omver te werpen. Onder het motto 'oorlog tegen het terrorisme' heeft de Bush-administratie een agressieve campagne op gang gebracht om regeringen omver te werpen, die een zelfstandige controle over hun eigen land en grondstoffen wensen te behouden. De aanzienlijke sociale en economische verworvenheden van de bevolking, ontwikkeld ondanks een overweldigende tegenstand van een reeks regeringen van het machtigste land op de wereld, staan op het spel.

Op 7 april verklaarde James Cason, hoofd van de diplomatieke post van de VS in Havana en topdiplomaat van de VS op Cuba: "Al onze bondgenoten zijn het ermee eens dat het politieke doel op Cuba uiteindelijk hetzelfde is als dat van ons: een snelle en vreedzame overgang naar een democratische regering, gekenmerkt door sterke steun voor mensenrechten en een open markteconomie".

Dezelfde dag verklaarde hij: "De topprioriteit van de Bush-administratie is: een snelle vreedzame overgang bevorderen".

Afkomstig van een vertegenwoordiger van de VS-regering is de betekenis duidelijk: 'overgang' is een ander woord voor 'omverwerping'.

In het spoor van de oorlog tegen Irak is er geen hoekje op deze wereld dat nog veilig is voor de VS-agressie. Dit is met name het geval voor Cuba, daar een deel van zijn nationale territorium blijvend onder militaire bezetting van de VS gehouden wordt. VS-diplomaten hebben Cuba gewaarschuwd om evenals Iran, Syrië en Noord-Korea "lering te trekken uit de lessen van Irak".

Gedurende de afgelopen 43 jaar heeft Cuba moeten lijden onder het verlies van 3478 burgers door talrijke daden van terrorisme, invasies, moordaanslagen of pogingen daartoe, biologische oorlogvoering en door de blokkade. De regeringen van één staat hebben deze onwettige daden tegen Cuba begaan: de VS.

De regeringen van de VS hebben een economische en politieke blokkade opgelegd voor meer dan 40 jaar tegen ons eiland, met als gevolg 70 miljard dollar schade aan Cuba's economie en nodeloos lijden voor het meest kwetsbare deel van de Cubaanse gemeenschap. Het militaire apparaat van de VS heeft zijn vlootbasis aan de Guantanamo Baai gehandhaafd en uitgebreid, een erfenis van het kolonialisme. Op dit ogenblik worden er op Guantanamo honderden mensen, waaronder kinderen jonger dan 16 jaar, gevangen gehouden en ondervraagd zonder enig rechtmatig proces.

De laatste tijd is er een gecoördineerde campagne van agressie en buitenlandse ondermijning tegen Cuba aan het licht gekomen. Een teken dat de VS de weg bereiden voor een hernieuwde confrontatie met Cuba.

De rechtszaak tegen de 75 Cubanen die in maart gearresteerd zijn, bracht de leidende rol van de Sectie VS-Belangen aan het licht inzake het opzetten, financieren en organiseren van subversieve activiteiten tegen de Cubaanse regering. Het Instituut voor Internationale Ontwikkeling van de VS (USAID) heeft ongeveer 20 miljoen dollar doorgesluisd ter ondersteuning van anti-regeringorganisaties op Cuba als onderdeel van haar campagne tegen de revolutie. Na de volksrevolutie die in 1959 de door de VS gesteunde dictatuur van Batista omverwierp, heeft de VS-regering zijn toevlucht genomen totinvasie, nucleaire dreigingen, biologische en chemische aanvallen, moord en poging tot moord, door de CIA gefinancierde en georganiseerde 'oppositie' en economische destabilisatie. Gedurende 43 jaar is de omverwerping van de Cubaanse regering een prioriteit geweest voor beleidsmakers in de VS. De opzet van de Bush-regering is: een regeringswisseling te bewerkstelligen, de Cubaanse regering vervangen door een marionettenregering. Het getuigt van de steun van het volk aan de Cubaanse regering en het vermogen de VS-agressie te weerstaan, dat de bevolking van Cuba met succes de openlijke en heimelijke pogingen om haar land opnieuw te koloniseren heeft afgewend.

Over de afgelopen zeven maanden heeft er een reeks van zeven gewapende vliegtuig- en bootkapingen in Cuba plaatsgevonden, een uitzonderlijk hoog aantal in een dergelijke korte periode. Samen hebben deze kapingen de levens van honderden in gevaar gebracht. Tot nu toe heeft het ministerie van Justitie nagelaten ook maar één van de kapers bij aankomst in de VS te vervolgen. Ondanks hun misdaad van terroristische luchtpiraterij zijn verschillende van hen op borgtocht vrijgelaten.

Tegelijkertijd heeft de Sectie VS-Belangen praktisch de toekenning van visa aan Cubanen die toelating vragen tot de VS stopgezet. Volgens het migratieverdrag tussen de VS en Cuba, uit 1995, stemde de VS in met het jaarlijks verlenen van 20.000 inreisvisa voor de VS. Het doel van dit verdrag was: het garanderen van een veilige, legale en goed geregelde procedure voor immigratie.

vv Echter, gedurende de vijf eerste maanden van het nieuwe verdragsjaar van oktober 2002 tot en met februari 2003, werden slechts 505 visa verstrekt aan Cubanen die naar de VS wilden. Daarbij moet ook gekeken worden naar de Cuban Adjustment Act (CAA) van 1966, een wet waarin op unieke wijze het recht aan Cubaanse immigranten verleend wordt op verblijf in de VS en op financiële bijstand zodra zij voet zetten op Amerikaanse grond.

Legale wegen voor immigratie dichttimmeren terwijl de CAA van kracht blijft, werkt als een open uitnodiging aan Cubanen om illegaal te migreren naar de VS. Het nalaten van vervolging zelfs van individuele vliegtuigkapers naar de VS betekent een openlijke aanmoediging door de VS-regering van uiterst gevaarlijke vormen van terrorisme tegen Cuba.

Volgens Internationale Wetten, die het recht erkennen van staten om de eigen soevereiniteit te verdedigen, oefent Cuba zijn legale recht en verantwoordelijkheid uit om de bevolking te verdedigen en te beschermen tegen ondermijning en terrorisme van buitenlandse regeringen en andere vormen van VS-agressie.

In het licht van deze ontwikkelingen en zich bewust van de reële gevaren die Cuba te verduren heeft van de VS-regering, eisen wij dat:

  1. de regering Bush stopt en afziet van de huidige campagne van aanvallen op de Cubaanse bevolking en de Cubaanse regering;
  2. de VS-regering de blokkade tegen Cuba beëindigt, reisbeperkingen opheft en de aanhoudende oorlog in al zijn vormen tegen de Cubaanse regering stopt;
  3. de regering Bush de vijf Cubanen vrijlaat, die gevangen zitten in de VS wegens hun pogingen het terrorisme vanuit Miami tegen hun volk te verhinderen.

Toon uw solidariteit met de Cubaanse bevolking door deze verklaring te ondertekenen en te sturen naar Comité 'Handen af van Cuba', p/a Haarlemmerweg 179, 1051LB Amsterdam.

NaamAdresTelefoonemailadres
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019