Verslag van de vergadering van het PB van 12 april 2003

Er vindt een uitvoerige discussie plaats over de crisis en de gevolgen daarvan (oorlog, bezuinigingen etc.) De NCPN is de enige partij die echt een andere maatschappij nastreeft. Dit in tegenstelling tot de PvdA en GroenLinks die een reformistische weg volgen, en de opportunistische koers van de SP. Deze partijen blijven binnen de kaders van het kapitalistische systeem. Om de partij ideologisch te versterken is scholing onontbeerlijk en krijgt een hogere prioriteit. De vergadering besluit de discussie over de vormgeving van de scholing voort te zetten en binnenkort af te ronden.

Oorlog, vredesstrijd, partij en vakbeweging: De oorlog is schijnbaar voorbij, maar dat is geenszins het geval. De strijd tegen de oorlog zal moeten leiden tot een verdieping van het ideologisch peil van de partij. Het is een verbinding van de theorie met de praktijk. Hoe passen we de vergaarde kennis toe? Hoe treed je op in coalities? De noodzaak van bondgenootschappen is aangetoond. De vakbeweging zal er van doordrongen moeten worden dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft (brede vakbeweging). De militaire aanval was net afgelopen toen de breuk in de formatie plaatsvond. Dat was geen toeval. De weg was open naar een kabinet van CDA en VVD. Komende periode wordt nadruk gelegd op nationale politieke kwesties (sociale strijd).

De vergadering wil dat de partij meer en duidelijker naar buiten treedt en de samenhang tussen oorlog en bezuinigingspolitiek verduidelijkt. Plaatselijke Anti-oorlogsplatforms moeten worden versterkt. Er zal een conferentie worden belegd (najaar), waarin het optreden in bewegingen wordt geëvalueerd (stond oorspronkelijk gepland op de eerste dag van de conferentie in november 2002, maar vond toen door de verkiezingen geen doorgang).

Partijopbouw: Er worden plaatselijk draaiboeken voor de opbouw gemaakt. Er komen duidelijker richtlijnen voor de afdelingen (regelmatig vergaderen, jaarplan naar PB). Verder zal er geprobeerd worden efficiënter te vergaderen (bijv. parlementaire commissie en secretarissenoverleg op dezelfde dag). Op 23 maart is een werkconferentie gehouden over enkele facetten van de vredesstrijd (publiciteit, vakbeweging en theorie en praktijk van de strijd).

Jongeren: Er komen steeds meer jongeren met interesse voor de partij en/of jongerenbeweging naar ons toe. Hierop moet een passend organisatorisch antwoord worden gevonden. Er wordt gewerkt aan een notitie over de jongerenbeweging. In de tussentijd vindt een voorlopige afbakening van terreinen plaats tussen NCPN en NCPN Jongeren.

Datum volgende vergadering: 24 mei 2003

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019