Psychisch zieke heeft ook recht op WAO

Ferdinand Domela Nieuwenhuis heeft zich niet gerealiseerd dat er zwervers zullen zijn zolang het kapitalisme de dienst uitmaakt. (Foto Manifest)

Door Wil van der Klift

In navolging van het voorgaande regeerakkoord, lijkt het vanzelfsprekend dat in het nieuwe akkoord de hoofdlijnen van het advies 'Werken aan arbeidsgeschiktheid' van de Sociaal-Economische Raad (SER) worden gevolgd. Gekozen wordt voor de harde lijn.

Rug- en gewrichtsklachten zijn de meest voorkomende klachten bij arbeidsgehandicapten. Psychische klachten leiden echter het meest tot belemmeringen in het uitvoeren of vinden van werk. In 2001 waren ruim 1,5 miljoen mensen van 15-64 jaar arbeidsgehandicapt. Ruim zes van de tien arbeidsgehandicapten hebben rug- en/of gewrichtsklachten. Op de tweede plaats komen psychische klachten. Bijna een kwart van alle arbeidsgehandicapten heeft psychische klachten. Van de mensen met psychische klachten zijn ruim acht van de tien personen arbeidsgehandicapt.

Het voorstel van de SER is om alleen "duurzaam (langer dan vijf jaar) en volledig arbeidsongeschikten" tot de WAO toe te laten. Een "lijst van diagnoses en standaardprognoses" zou vast moeten stellen welke aandoeningen in aanmerking komen voor een WAO-uitkering-nieuwe-stijl. Als voorbeelden van psychische klachten die in beginsel "niet duurzaam tot arbeidsongeschiktheid zouden leiden" noemt de SER "vooral affectieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen".

Het CDA toont wat voor partij het eigenlijk is. Het zou mensen met psychische problemen 'per definitie' uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering willen houden. Dit is vanuit humanitair en medisch oogpunt ontoelaatbaar. Alsof psychiatrische patinten niet echt ziek zouden zijn en geen echte patiënten zijn met dezelfde rechten als andere patiënten.

Bronnen: UWV 13-5-2003, CBS 12-5-2003.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019