'Straw en Powell twijfelden aan bewijs tegen Irak'

Van redactie buitenland

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw en zijn Amerikaanse collega Colin Powell hadden nog voor de oorlog ernstige twijfels over de kwaliteit van de informatie over Iraakse massavernietigingswapens. Dat meldde het Britse dagblad The Guardian zaterdag.

Hun bezorgdheid uitten zij op 5 februari tijdens een privé-ontmoeting in New York kort voor een belangrijke sessie van de VN-Veiligheidsraad. Op die dag presenteerde Powell bewijsmateriaal over massavernietigingswapens. Hij toonde toen onder meer satellietbeelden en liet afgetapte telefoongesprekken tussen Iraakse militairen horen.

Tijdens de bespreking in het Waldorf hotel zei Straw bezorgd te zijn over beweringen betreffende Saddam Hoessein's wapenarsenaal gedaan door de Britse premier Blair en de Amerikaanse president Bush. Hun uitspraken zouden niet aantoonbaar zijn. Ondersteunend bewijs om de beweringen te staven zou niet aanwezig zijn, aldus Straw.

Veel van het bewijs bestond uit vermoedens en schattingen die niet door harde feiten werden ondersteund. Powell deelde de gedachten van zijn Britse collega. Vooral informatie verstrekt door het bureau van Amerikaanse onderminister van Defensie Paul Wolfowitz wantrouwde Powell. Hij zei te hopen dat het bewijs "niet in hun gezicht zou exploderen."

The Guardian baseert zich op een niet nader genoemde diplomatieke bron. Van het 10 minuten durend overleg van Powell en Straw zou een transcriptie bestaan. Die zou circuleren in NAVO-kringen. Zie http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,967548,00.html

Bron: ANP, 31-5-2003

Wolfowitz: wapens Irak drogreden voor invasie

Paul Wolfowitz, het brein achter de oorlog tegen het regime van Saddam Hoessein, houdt er rekening mee dat Irak helemaal geen vernietigingswapens bezit. "Maar het was de enige reden (om ten strijde te trekken) waarover we het allemaal eens konden worden", zegt Wolfowitz, de Amerikaanse onderminister van Defensie, in een interview met het Amerikaanse blad Vanity Fair.

Bron: linksnederlands@yahoogroups.com

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019