Verklaring van het IFCO over de spanningen tussen de VS en Cuba

 

New York, 16 april 2003

Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op de gebeurtenissen in Irak, heeft de verhouding tussen de VS en Cuba een nieuw dieptepunt bereikt. Er is maar weinig aandacht besteed aan de toename van de vijandige Amerikaanse activiteiten op Cuba.

Nu de wereld afwacht welk land in het Midden-Oosten aan de beurt is om binnengevallen te worden, maakt de Cubaanse bevolking zich terecht zorgen dat Cuba wel eens het volgende doelwit zou kunnen zijn.

Deze analyse is zeer aannemelijk. Al bijna een jaar lang neemt de Amerikaanse vijandigheid jegens Cuba gestaag toe, gezien het volgende: In 2002 beschuldigden de VS Cuba van het fabriceren van biologische wapens, zonder gegronde reden. Deze beschuldiging werd door geen enkele bron geverifieerd. Sterker nog, tijdens zijn bezoek aan Cuba in 2002 verklaarde de vroegere president Jimmy Carter dat zowel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als de Amerikaanse inlichtingendiensten hem gezegd hadden dat het gewoonweg niet waar was.

Otto Reich, van oudsher een anti-Cuba activist, die een sleutelrol speelde in de steun aan de Nicaraguaanse contra's tijdens de regering Reagan, heeft in het Witte Huis nu een vaste plaats gevonden als politiek adviseur voor het buitenland. Reich, die niet de goedkeuring van de Senaat kreeg om staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor Latijns-Amerika te worden vanwege zijn extreme standpunten, is in verband gebracht met de recente couppoging in Venezuela. Voor zijn huidige baan had hij de goedkeuring van het Congres niet nodig.

De Amerikaanse regering heeft miljoenen dollars vrijgemaakt ter ondersteuning van activiteiten die tot doel hebben de Cubaanse regering te destabiliseren, waarvan 27 miljoen voor Radio Marti en Tele Marti.

In augustus 2002 werd James Cason benoemd tot het hoofd van de Amerikaanse 'Interest Section' in Havana. Binnen enkele dagen begon hij vergaderingen te organiseren met Cubaanse burgers met als voornaamste onderwerp de omverwerping van de Cubaanse regering. Ook startte hij een rondreis door Cuba, waarbij hij voor dit doel geld en andere benodigdheden uitdeelde. Hij verklaarde nadrukkelijk dat zijn rol eruit bestaat om binnen Cuba interne verdeeldheid te zaaien. Een dergelijk gedrag van een buitenlandse diplomaat zouden de VS binnen hun eigen grenzen nooit toestaan.

In antwoord op Cason's activiteiten verstuurde de Cubaanse regering diplomatieke brieven, waarin ze haar bezorgdheid uitsprak en hem vroeg ermee te stoppen. Cason antwoordde met een verdubbeling van zijn provocatieve acties en hij belegde een persconferentie om zijn bedoeling, namelijk het oprichten en het financieren van een onafhankelijke partij tegen de Cubaanse regering uiteen te zetten.

De afgelopen zeven maanden zijn de spanningen zelfs nog hoger opgelopen. Zeven vliegtuigkapingen hebben de Amerikaanse ophitsing nog verhevigd. De afgelopen drie weken zijn er twee Cubaanse vliegtuigen gekaapt met als doel Key West in Florida.

Verleden week werd een groep mannen veroordeeld voor de kaping van een veerboot. Ze werden veroordeeld wegens terrorisme op basis van een Cubaanse wet die aangenomen werd omwille van de 40 jaar dat Cuba zich al verdedigt tegen terroristische groeperingen die ondersteund en gefinancierd worden door de Amerikaanse regering.

Tot onze spijt werden drie van de veerbootkapers geëxecuteerd. Cuba's overdreven reactie met betrekking tot deze terechtstellingen brengt echter geenszins de stappen die het land onderneemt om als land te kunnen overleven in diskrediet, gezien de omstandigheden.

De IFCO/Pastors for Peace verzet zich als organisatie die zich baseert op het geloof al meer dan 30 jaar tegen de doodstraf, ook tegen de 71 executies die in 2002 in de VS uitgevoerd werden. Activisten voor de sociale rechtvaardigheid wijzen er al langer op dat de staat Texas, die bekend staat als de 'ground zero' van de doodstraf, veel meer mensen terechtstelt dan elke andere staat. Acht van de zeventien executies van minderjarige criminelen, die hun misdaden begingen voor ze achttien jaar werden, vonden plaats in Texas, en ze worden uitgevoerd met een snelheid die ongekend is sinds de herinvoering van de doostraf in de VS.

De laatste jaren is er binnen de VS sprake van een groeiende steun om de Amerikaanse blokkade tegen Cuba op te heffen. Het aantal uitwisselingen op cultureel, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied is enorm toegenomen. Aan deze verworvenheden is echter snel een einde gekomen. Vorige week nog zei Hans Hertell, de Amerikaanse ambassadeur in de Dominicaanse Republiek dat het elimineren van Saddam Hoessein een 'mooi voorbeeld' zou kunnen zijn voor een verandering van de Cubaanse regering.

Nu de Amerikaanse economie er rampzalig voorstaat, is de regering Bush voor een tweede ambtstermijn in hoge mate afhankelijk van Florida, de basis van het anti-Cubaanse terrorisme. De doelbewuste campagne die op het diplomatieke, economische en politieke front gevoerd wordt om Cuba te destabiliseren maakt deel uit van deze strategie.

Het is ten hemel schreiend dat de Amerikaanse regering volhardt in haar politiek van militaire agressie en dwang, zowel in het Midden-Oosten als op Cuba.

IFCO/Pastors for Peace
Rev. Lucius Walker, directeur
Vertaling Frans Willems

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019