Regeerakkoord: nationale schande!

Het regeerakkoord is een schande voor de samenleving! Tal van zieke maatregelen treffen vooral weer de minstbedeelden in dit land. Neem als voorbeeld de eigen bijdrage in de ziektekosten van 200,- euro. Voor veel mensen gaat dit een ramp worden. Wie bijvoorbeeld chronisch ziek is en met een laag inkomen zit, wordt hierdoor flink gestraft! Daarnaast is men voornemens de WW, de WAO en de bijstand op de schop te nemen en af te breken en wil men de werkende klasse loonmatiging opleggen. Kortom: het grote sloopkarwei van Balkenende II kan beginnen! Defensie krijgt er echter wel een flink bedrag bij... Waar gaan we in dit land, waarin de top van het bedrijfsleven zich schandalig verrijkt over de ruggen van de werkenden en uitkeringsafhankelijken, naartoe? Men heeft wel de mond vol van waarden en normen, maar de dames en heren politici zouden eerst hun hand in eigen boezem moeten steken! De tijd is rijp dat er loeiharde acties worden gevoerd en dat we nu eens ├ęcht wakker worden! Hierbij spreek ik dan ook mijn hoop uit dat dit walgelijke regeerakkoord veel verzet en sociale onrust zal bewerkstelligen.

Marco Hanekamp
Enschede

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019