Gezondheidszorg kan beter en goedkoper!

Rob Heusdens/Annabelle Schouten

Het vorige kabinet Balkellende heeft maar liefst vier miljard euro bezuinigd op de overheidsbijdragen voor de ziekenfondsen. Wel besteedde het tegelijkertijd zes miljard aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). Begin dit jaar zijn de premies schrikbarend gestegen, soms met wel 100 procent. De huidige regering zal flink blijven bezuinigen op essentiële voorzieningen als gezondheidszorg.

Terwijl de zorg veel goedkoper zou kunnen zijn en betere kwaliteit zou kunnen leveren. Op dit kabinet mogen ze ook wel een etiketje plakken 'schaadt de gezondheid'.

De regering probeert veel mensen wijs te maken dat de kosten voor de gezondheidszorg zo zijn gestegen, omdat "we met zijn allen te veel zorg nodig hebben". Dus, zo redeneren de bewindslieden, moeten de nominale premies omhoog. "Gezondheidszorg heeft immers een prijs". Met dit soort uitspraken wordt de bevolking rijp gemaakt om zowel de afbraak van de volksgezondheid te accepteren als de invoering van marktwerking. De eigen bijdrage gaat tevens omhoog. Het basispakket wordt verder uitgekleed, wat een regelrechte aantasting is van het recht op gezondheidszorg (ook een mensenrecht!). Onlangs werd zelfs voorgesteld de huisarts uit het standaardpakket te halen. Dan zou je je daarvoor moeten bijverzekeren. De kosten worden neergelegd bij ons, de gebruikers. Maar is dat terecht?

Marktprincipe kostbaar

In feite bepaalt de farmaceutische industrie de kosten. Alleen al de prijzen van geneesmiddelen die via het ziekenfonds op jaarbasis worden voorgeschreven, lopen in de miljarden. Productie van deze middelen gebeurt echter niet door de overheid maar door een privé-onderneming. Het moet dus winst opleveren. De kosten daarvan worden op de patiënt verhaald via ziekenfondspremies. Onlangs bleek dat bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen een te hoog cholesterolgehalte voor de helft van de prijs geproduceerd kon worden. Jarenlang is hier dus dubbele winst op gemaakt! Hoge kosten in de gezondheidszorg hebben dus betrekking op dit marktprincipe. Medicijnprijzen kunnen veelal omlaag, zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt. Premies hoeven dus ook niet omhoog.

Wijkgezondheidscentra

Alarmerend is dat steeds meer verzekerden geen huisarts hebben. Wel premie betalen en dan geen of onvoldoende zorg krijgen; dat kan allemaal in dit rijke land. Het huisartsentekort zal in de toekomst nog verder oplopen. Onlangs maakte zorgverzekeraar Geové bekend dat men in de stad Groningen gezondheidscentra gaat inrichten in een aantal wijken om de kosten voor huisartsenpraktijken te verlagen. Ook moet het tekort aan huisartsen zo teruggedrongen worden. Huisartsen (maar ook tandartsen en fysiotherapeuten), die als ze afgestudeerd zijn een eigen praktijk willen starten, moeten enorme bedragen neertellen voor een werkruimte. De oprichting van wijkgezondheidscentra maakt gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker en goedkoper.

Bron: Dagblad van het Noorden

Cubaanse zorg: een echt alternatief

Blik op de 1 mei-viering in Havana: Het Cubaanse volk blijft haar revolutie massaal steunen: Handen af van Cuba.  

In een ontwikkelingsland als Cuba steekt het niveau van de gezondheidszorg inmiddels ver boven die van de westerse landen uit. Koffi Anan: "Daar kunnen we met zijn allen wat van leren." Zorg is daar voor iedereen gratis. Niks premies of winst maken uit medicijnen!

Vanwege de blokkade kan Cuba veel geneesmiddelen niet importeren. Daarom werkt Cuba al jarenlang met homeopathische middelen. Vele malen goedkoper. Veel andere medische goederen en hulpmiddelen (waaronder verband) kunnen evenmin geïmporteerd worden door het handelsembargo. Door recycling lost de Cubaanse overheid dat op. Belangrijk is ook dat de Cubaanse volksgezondheid niet alleen zelfvoorzienend in doktoren en verpleegkundigen is, maar ook dat het land programma's heeft om studenten geneeskunde uit Noord-Midden-en Zuid-Amerika op te leiden. Zo krijgen studenten uit de VS, die in eigen land geen enkele kans maken, gratis onderwijs in geneeskunde. Daar zit een voorwaarde aan: studenten moeten een aantal jaren in eigen land in de gezondheidszorg werken. Daarnaast zendt Cuba duizenden doktoren en verpleegkundigen uit naar onder andere West-Afrika om daar bij te dragen aan een betere gezondheidszorg.

De levensverwachting van de gemiddelde Cubaan ligt op 76 jaar. Dat is 14 jaar langer dan in andere ontwikkelingslanden, die onder de knoet van de vrije markt moeten leven. En vijf jaar langer dan van de minderheden in de VS. Kindersterfte behoort op Cuba met zes pro mille tot de laagste ter wereld. Ter vergelijking, bij de meeste Zuid-Amerikaanse landen ligt dat op 32 pro mille, in de meeste westerse landen ook op zes pro mille, met uitzondering van gebieden in de VS. In Washington is de kindersterfte het dubbele van die op Cuba! In vergelijking met Groot-Brittannië, met een doorgeschoten marktwerking in de zorg, scoort Cuba hoog. In 2000 zocht het Britse 'Institute of Health Services Management' inspiratie bij het Cubaanse zorgsysteem. In Britse ziekenhuizen wordt een anti-kankervaccin uit Cuba getest en in België het vaccin tegen meningitis B.

Waarom dit allemaal kan op Cuba? Omdat de maatschappij daar gebouwd is op rechtvaardigheid, de macht van het kapitaal gebroken heeft en zoveel mogelijk geldrelaties heeft verbannen. In een socialistische economie, die zich richt op de menselijke behoeften en niet op winstmaximalisatie, kunnen mensen gratis zorg, gratis onderwijs enz. genieten.

Bron: 'Cuba. Een andere wereld is mogelijk' - Initiatief Cuba Socialista.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019