Brandende vragen over 11 september 2001

Britse ex-minister betwijfelt officiële VS-versie

Al eerder uitte Peter Fransen in zijn boek '11 september' gerede twijfel over de officiële verklaringen.

 

Door Rainer Rupp

Precies bij de herdenking van twee jaar na 11 september heeft de Britse minister Michael Meacher een artikel gepubliceerd in de Londense "Guardian", waarin hij wijst op de vele ongerijmdheden in de voorstelling van zaken door de regering Bush aangaande de terreuraanslag.

Michael Meacher beschuldigt de regering Bush ervan, dat ze in de periode vóór 11 september 2001 alle waarschuwingen in de wind heeft geslagen. Diverse aanduidingen van andere staten en veiligheidsdiensten - deels zeer preciese aanduidingen - werden genegeerd. Ook op het alarm van de regionale bureaus van de FBI over zeer nauwkeurige kennis van de geplande aanslagen, werd in Washington geen acht geslagen. Aan de plaatselijke beambten verbood men zelfs verder onderzoek te doen. Er zou op de dag van da aanslag geen enkel gevechtsvliegtuig zijn opgestegen, zoals dat in de VS niet alleen voorschrift is bij vliegtuikapingen, maar zelfs als een vliegtuig door onbekende oorzaak afwijkt van zijn route. "Enkel al in de tijd tussen september 2000 en juni 2001 heeft de VS-luchtafweer in 67 van dergelijke gevallen onderscheppingsjagers op pad gestuurd om verdachte vliegtuigen te checken" schrijft Mr. Meacher. "Alleen op 11 september gebeurde er niets".

Het PNAC-project

Dat alles krijgt slechts betekenis, als men de 11de september ziet in samenhang met de plannen van de groep neo-conservatieve ideologen in de regering Bush. Deze hebben sinds Bush aan de macht kwam hun sleutelposities succesvol weten uit te buiten voor de uitvoering van hun "project voor een nieuwe Amerikaanse eeuw" (PNAC). De politiek van de PNAC-groep wordt officieel gesteund door vice-president Cheney en de minister van Defensie Rumsfeld. Tot de kerngroep behoren naast staatssecretarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie ook belangrijke adviseurs van de president en vice-president, evenals onderminster van Defensie Wolfowitz. De PNAC-groep streeft zeer openlijk het doel na van een "dominantie over de hele linie", de dominantie van de VS over de rest van de wereld.

De nieuwe ordening, waarin de VS de gehele regio van olierijke staten in het Midden-Oosten beheersen, betekent volgens de plannen van de PNAC-groep naar eigen zeggen een wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van haar doelstellingen, aldus ex-minister Meacher.

Zo waren volgens Meacher ook de oorlogen tegen Afghanistan en Irak allang vóór 11 september 2001 gepland. De zogenaamde oorlog tegen het terrorisme is slechts de versluiering waaronder de regering Bush haar plannen voor een wereldheerschappij tracht door te zetten. De Amerikaanse bevolking echter zou zonder een speciale aanleiding niet bereid geweest zijn de nodige offers te brengen die voor het doorzetten van de PNAC-doelen nodig zijn. Die aanleiding moest eerst worden gecreeërd.

Parallellen met Pearl Harbor

In deze samenhang roept ex-minister Meacher een precedent uit de geschiedenis van de VS in herinnering: "Het nationale archief van de VS heeft onthuld, dat president Roosevelt in relatie tot Pearl harbor op 7 december 1941 precies deze tactiek volgde. Er waren bijtijds waarschuwingen gegeven over de op handen zijnde aanval. De erop volgende nationale onrust (over de Japanse aanval) overtuigde een onwillige Amerikaanse publieke opinie van de noodzaak om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog", schrijft Meacher, en trekt dan de lijn door naar 11 september 2001 en de PNAC-bende: "In de blauwdruk van de PNAC van september 2000, waar de transformatie van de VS in de dominante macht van morgen wordt beschreven, is te lezen dat dit een lang proces zal zijn, tenzij er zich catastrofale en katalyserende gebeurtenissen zouden afspelen, zoals een nieuwe Pearl Harbor", aldus Mr. Meacher. Hij verklaart, dat enkel tegen deze achtergrond de vele open vragen en tegenstrijdigheden rondom 11 september betekenis krijgen.

In een eerste ractie op de uitlatingen van Meacher heeft een spreker van de ambassade van de VS in Londen geprobeerd om de Britse ex-minister als fantast af te schilderen: "De fantastische beschuldigingen van de heer Meacher - met name zijn bewering dat de regering van de VS willens en wetens niets heeft gedaan, terwijl terroristen meer dan 3000 onschuldigen in New York, Pennsylvania en Virginia vermoordden - zouden afschuwelijk zijn en zeer beledigend, indien ze zouden stammen van een persoon die men serieus dient te nemen."

Mr. Meacher, die sinds de zeventiger jaren diverse ministersposten in de Britse regering bekleedde, was de laatste maal van 1997 tot 2003 minister voor Milieuzaken. Nadat hij verscheidene keren openlijk had gewezen op het gevaar van genmanipulatie bij levensmiddelen, werd hij door premier Blair ontslagen.

Bron: ND 10.09.03, vertaling Yosé Höhne-Sparborth

Zie ook de bijdrage van Rainer Rupp in het boek: "Het Stiltekartel, vragen en tegenstrijdigheden over 11 september", tweede geactualiseerde druk, verschenen in 2003 bij de uitgeverij Kai Homilius, Berlijn, 18 euro, inclusief porto, bestelling per email artra@onlinehome.de

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019