Reguliere bezoekregeling voor vijf Cubaanse patriotten in de VS

"Wanneer zullen we elkaar weer in de ogen kunnen kijken?" (Olga Salanueva)

Magalys Llort, Elio Rodriguez en Alfredo Ceeballo (advocaat) luisteren geboeid naar muziek van Raúl Tamburu.
Foto Manifest

 

Van redactie buitenland

Op 13 september hield het "Nederlands Steunpunt FREE THE FIVE" een manifestatie in Amsterdam. Het Steunpunt voert acties ter bevrijding van vijf Cubanen, die volgens de advocaten als onschuldige politieke gevangenen, gespreid in Amerika, al vijf jaar gevangen zitten. De reden van hun langdurige gevangenschap, van 15 jaar tot tweemaal levenslang, is dat zij terroristische acties vanuit Miami/Florida, tegen Cuba, probeerden te verijdelen ter bescherming van hun volk. Deze acties vinden al meer dan 40 jaar plaats, met minstens 3.478 doden.

Er zijn grote problemen met de bezoekregeling. Tenminste bij twee gevangenen wordt bezoek van familie systematisch geweigerd. Bovendien werden de VIJF tweemaal maanden lang opgesloten in isoleercellen, met name in de voordagen van de procesvoering, zodat zij niet met de advocaten konden spreken. Al met al is er sprake van onmenselijke maatregelen van de Amerikaanse regering, die elk gevoel van recht met voeten treedt.

Er waren ruim honderd personen uit allerlei geledingen van de maatschappij bijeengekomen. Al eerder heeft het Steunpunt deelgenomen aan een internationale handtekeningenactie met een petitie voor president Bush, ter bevrijding van de VIJF.

Mevr. Magalys Llort (71 jr.), de moeder van een van de vijf, Fernando (40), was voor deze bijeenkomst uitgenodigd, vergezeld van één van de advocaten van de 'vijf'. Ook de Cubaanse ambassadeur, Elio Rodriguez was aanwezig.

De moeder van Fernando kwam vooral naar Nederland met de boodschap om steun te vragen voor een legale bezoekregeling voor twee van de vijf, René Gonzalez (47) en Gerardo Nordelo (38).

Zij vroeg dat uit naam van Olga Salanueva, de vrouw van René, en hun dochter Ivette, en namens mevr. Adriana Perez O'Conner, de vrouw van Gerardo.

Yvette is een dochter van vijf en een half jaar en heeft haar vader nog nooit een hand kunnen drukken, hoogstens tweemaal konden ze elkaar zien op afstand vanuit een gevangenisraampje. Zo zijn deze twee al vijf jaar verstoken van enig contact of omhelzing van hun geliefden.

De vrouw van Gerardo werd eenmaal zelfs op het vliegveld in Houston gevangen genomen, geïsoleerd en ondervraagd als was zij een crimineel. Elf uur later werd zij gedwongen om naar Cuba terug te vliegen, zonder enige kans haar man te bezoeken. Deze vorm van gevangenhouding en ontkenning van het recht op bezoek is een marteling van deze twee gevangenen en hun familie.

Bovendien is de behandeling rond René's jongste dochter Yvette een schending van de Mensenrechten-Verklaring en de "Conventie van de Rechten Van Het Kind".

Het steunpunt veroordeelt deze schending van de mensenrechten scherp en treedt actief op voor een normale bezoekregeling. De aanwezigen op de manifestatie roepen op tot het beëindigen van deze vormen van strafuitvoering en bepleiten minstens een reguliere bezoekregeling voor deze vijf Cubaanse patriotten. De aanwezigen ondertekenden ruimschoots een petitie die zal worden gestuurd naar de voorzitter van de Mensenrechten-Commissie van de Verenigde Naties te Genève.

Voor verdere informatie: "Secr. Ned. Steunpunt FREE THE FIVE"
J.M. Zwart, secr. Enk 69 7621 Borne tel. 074-2660332 email: joop.zwart@zonnet.nl
Websites: http://www.freethefive.nl - http://www.freethefive.org - http://www.cubanismo.net

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019