FNV lied: "Wat zou je doen"

 

Wat zal het worden Guus en Lodewijk: vechten of buigen? Op woensdagmiddag 17 september demonstreerden zo'n 7000 leden van de ABVAKABO in Rotterdam. Eerder op die beztten zo'n 2000 leden het Haagse stadhuis. Zij lieten een boos protest horen tegen de bezuinigingsplannen van de regering Balkenende. Van vuilnisman tot sportleraar, allen ambtenaar, vrezen voor hun baan.Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond
Om te vertellen dat er echt geen werk meer voor me komt
Wat zou je doen als ik dat deed
Wat zou je doen als ik niet eens meer in de steun kon gaan
Wat zou je doen, nu je dit weet

refrein:
Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben,
zou je janken, zou je vloeken, zou je zeggen dat je me niet meer kent,
Zou je lachen, zou je schelden, van verdriet...

Wat zou je zeggen als ik je vertelde over het kille feit
Heel Nederland is straks subsidies en z'n sociale vangnet kwijt
Voor de minima heel groot leed
Nou, wat zou je doen?

Refrein:
Zou je lachen..............

Wat gaan we doen aan dit aso Haagse wanbeleid
Als jij, Balkenende, volhardt in deze gekkigheid
Wat gaan we doen, als jij dit doet?

Refrein:
Gaan we lachen, gaan we schelden, gaan we zeggen dat je een klootzak
bent, gaan we janken, gaan we vloeken, gaan we zeggen dat je ons niet
meer kent,
Gaan we lachen, gaan we schelden, van verdriet...

We gaan lachen, we gaan schelden, we gaan zeggen dat je een klootzak
bent, we gaan janken, we gaan vloeken, we gaan zeggen dat je ons niet
meer kent,
We gaan lachen, we gaan schelden, van verdriet...

Haagse Bluf

Door Cas Hilvers

Op de FNV-bijeenkomst in Utrecht, 13 september, werd dit lied gezongen. Kenners van de popmuziek hebben natuurlijk de herkomst al ontdekt.

Nu, na 16 september, de dag dat ondernemend Nederland bij monde van Zalm, Balkenende, De Geus en andere "vertegenwoordigers" van het volk de aanval op de toch al niet royale verworvenheden officieel hebben ingezet, is het laatste couplet echter wel aan een vernieuwing toe. De duizendmaal herhaalde leugens dat de schuld van de economische malaise komt door te hoge lonen, het sociale stelsel, mensen die oud, ziek, afgewerkt of werkloos, aangewezen zijn op de WAO, verzorging, de WW en/of andere voorzieningen, kunnen niet verdoezelen dat de werkelijke bedoeling is de Nederlandse arbeidersklasse terug te brengen naar 19de eeuwse toestanden.

Die leugens, die door de vertegenwoordigers van de ondernemers tot in de troonrede worden herhaald, moeten ontzenuwd worden. De uitvoering van de wurgende plannen van het kapitaal kan niet met verdriet en tranen wordenbestreden, daarvoor is eensgezindheid nodig, het loslaten van illusies over een kapitalistische maatschappij met een menselijk gezicht en solidariteit, nationaal en internationaal.

Het werkelijke gezicht laat het kapitalisme jaar in jaar uit zien in uitbuiting, moordpartijen, terrorisme tegen onafhankelijke staten, oorlogen en onderdrukking.

Nederland is geen eiland in een wrede wereld, uit naam van de Nederlandse belangen werden en worden misdaden begaan in en buiten ons land.

We gaan strijden, we gaan vechten tegen jouw onmenselijkheid
We gaan samen, we zullen je laten zien dat je ons nog niet kent
We gaan vechten voor onze rechten, verenigd in saamhorigheid
We zullen strijden, we zullen vechten, tot jij vergeten bent
We zullen zorgen vandaag of morgen voor een ander stelsel hier
Dan zullen we lachen, zullen we huilen, van plezier...

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019