Heel Nederland moet plat!

NCPN-Groningen voert campagne tegen de bezuinigingen van Balkenende II

Ben Hoogeboom van de Algemene Onderwijsbond ging in op onderwijssituatie tijdens openbare vergadering van de NCPN.
Foto Rob Heusdens

Door Rob Heusdens

De NCPN-afdeling voerde in de aanloop naar haar Prinsjesdagbijeenkomst op woensdag 17 september een intensieve publiciteitscampagne. Pamfletten en manifesten vonden in vele buurten, bij winkelcentra en scholen gretig aftrek.

Vrijwel iedereen reageerde enthousiast op onze oproep voor de bijeenkomst tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet Balkenende. Spontaan kwamen mensen op ons af om extra pamfletten en kranten mee te nemen om deze ook aan anderen te kunnen laten lezen. Uit velerlei reactie's van en gesprekken met mensen op straat bleek dat er grote ontevredenheid was over de aangekondigde drastische ingrepen in onder meer de sociale zekerheid en gezondheidszorg. Velen dreigen door de kabinetsmaatregelen fors in inkomen achteruit te gaan of zelfs hun baan te verliezen. Verschillende mensen betoogden dat "dit kabinet alleen de kleine man, de zwakkeren, ouderen en zieken pakt, maar de rijken ongemoeid laat" en "het hele land plat moet!". En terecht! Met name de zwakkere groepen, die afhankelijk zijn van bijstand, AOW, ziekenfonds, een gesubsidieerde baan, worden door dit kabinet meedogenloos gekort. De rijkeren, de AHOLD-directeuren en aandeelhouders hoeven niet, of veel minder in te leveren.

Actiebijeenkomst noordelijke FNV-Bonden

Dit bleek ook op de vakbondsbijeenkomst van de noordelijke FNV-bonden, zaterdag 13 september, in het Martini Plaza in Groningen. Circa 2000 vakbondsleden en symphatisanten betoogden in het Martini Plaza tegen de asociale kabinetsplannen en bezuinigingen, en scandeerden: "Actie!! Actie!! Actie!!". Ook de NCPN-afdeling was zichtbaar aanwezig met spandoek en propaganda materiaal.

We zullen de komende tijd zien met welk type vakbond de werknemers en uitkeringsgerechtigden geassocieeerd willen worden: de bond van de voordeelbonnen en ledenservice, met ijsverkopende vakbondsbestuurders op het Binnenhof, of een vakbond die stakingen en werkonderbrekingen organiseert in de bedrijven en instellingen, om rechtvaardige werknemers en vakbonds-eisen af te dwingen!!

Prinsjesdag in Groningen

Keer het Tij Goningen (waarin samenwerken de SP, de Internationale Socialisten, de Nieuwe Communistische Partij-NCPN, GroenLinks en Dwars) was dinsdag 16 september in actie in de Groninger binnenstad, om op te roepen voor de demonstratie van zaterdag 20 september. In de vorm van een ludieke poppenkastvertoning werd de regeringsverklaring door diverse sprekers van commentaar voorzien. Achtereenvolgens betrof dat een vakbondskaderlid van FNV Bondgenoten, die de plannen voor de sociale zekerheid becommentarieerde, een spreker van de Groninger Studentenbond die de onderwijsplannen bekritiseerde, een woordvoerder van de Provinciale Gehandicaptenraad die de onzalige plannen voor de gezondheidszorg en arbeidsongeschikten aan de kaak stelde, een spreker van de vluchtelingenorganisatie INLIA die inging op de bikkelharde vluchtelingenpolitiek. Daarnaast een spreker van de werkgroep FNV mondiaal en het Stop de Oorlog-comité die uitvoerig stilstond bij het buitenlands beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de oorlogsdeelname, de Nederlandse steun aan de bezetting en onderdrukking van de Palestijnen en de vermindering van de bijdragen op ontwikkelingssamenwerking.

FNV kondigt werkonderbrekingen en stakingen aan

Als het aan de bonden ligt gaan we een hete herfst tegemoet. De asociale plannen van het kabinet kunnen uiteindelijk alleen van tafel worden geveegd door massaal verzet van de werknemers in bedrijven en instellingen. Dáár ligt de macht van de werknemers om gezamenlijk dit rampenkabinet met haar asociale bezuinigingsplannen te bestrijden. Eén van de eerste sectoren waarin actie's worden voorbereid is het openbaar vervoer. De NCPN zal via Manifest verslag doen van de diverse vakbondsactie's, stakingen en werkonderbrekingen!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019