NCPN-afdeling Lemsterland: bushaltes Lemstervaart moeten blijven!

Het plan van het vervoersbedrijf ARRIVA om met buslijn 42 niet meer door Lemstervaart te rijden, staat niet op zichzelf. Al eerder is, mede door inspanning van het gemeentebestuur, voorkomen dat deze bus vanaf Follega langs de A6 naar het busstation zou rijden en dus niet meer door Lemmer-Noord en de Parkstraat.

Dus naast de busroute door Lemstervaart staat in feite de hele rit door de bebouwde kom van Lemmer op het spel! Zou dat dan het uiteindelijke gevolg kunnen zijn van de aanleg van het busstation aan het Pasveer?

Als de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers wordt overgelaten aan de leidingen van het geprivatiseerde openbaar vervoer en van de in naam politiek verantwoordelijken voor het beleid (de provincies), dan staat de mensen steeds meer achteruitgang te wachten. Immers, efficiëntie, kostenbeheersing, winstoogmerk, marktconform werken en al die andere bedrijfsmatige doelen, zullen slechts leiden tot het minimaliseren van de dienstverlening aan het publiek.

Daarom is het goed dat de mensen zelf in het geweer komen! In het belang van hun buurtgenoten, van de leefbaarheid van hun wijk, in het belang van het hele openbaar vervoer door de gemeente, zoals dat nu in de Lemstervaart gebeurt!

Het is toch te gek voor woorden dat de provincie Flevoland de politieke bevoegdheid heeft over een deel van Lemsterland, dus over een deel van de provincie Fryslan, daarbij inbegrepen het busstation! Het is toch te dol als een Brits bedrijf als ARRIVA kan beslissen over het stoppen van busvervoer door de wijk Lemstervaart!

Er staat nu en de komende tijd veel op het spel. Werkgelegenheid verdwijnt als sneeuw voor de zon; veel verworven sociale voorzieningen dreigen onder de sloophamer te komen; de publieke zaak moet steeds meer het veld ruimen voor de commercie. Lijdzaam toekijken maakt de slopers steeds brutaler!

In een grote volkswijk als de Lemstervaart de bushaltes willen opheffen is zo'n daad van brutaliteit! Naast de actievoerende bewoners horen nu ook de vertegenwoordigers van het volk (de gemeenteraad) hun stem te laten horen!

Niks voldongen feiten! Naast het volk staan en opkomen voor wat de kiezers beloofd is: goed openbaar vervoer; geen achteruitgang in kwaliteit, maar verbetering!

NCPN-afdeling Lemsterland
Polderdijk 3h, Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019