NCPN op Prinsjesdag op de markt

Voor verhoging koopkracht en solidariteit

 

Door Corry Westgeest

De Nieuwe Communistische Partij-NCPN, afdeling Twente, heeft op Prinsjesdag in Enschede behoorlijk haar best gedaan om de bevolking te informeren over de plannen van het kabinet Balkenende 2 en de acties die hiertegen op stapel staan.

Eerst werden de (gratis) plakpalen in het centrum beplakt en vervolgens honderden pamfletten op de markt verspreid. Het belangrijkste kritiekpunt is de gigantische werkloosheid. De NCPN is tegen loonmatiging en voor verhoging van de koopkracht. Om dit doel te bereiken roept de partij op tot solidariteit, een oproep die veel gehoor vond.

Niet te geloven, al die asociale plannen, zeggen veel mensen. Vooral de afbraak van de sociale zekerheid en de voorzieningen heeft veel mensen ongerust en kwaad gemaakt. "Minder WW, afbraak van de WAO, schande, ik ben razend", zijn veel gehoorde opmerkingen. We hebben levenslang premie betaald, en nu dit... "Geen betaling van tandartskosten, de pil uit het ziekenfonds maar wel hogere premies is terug naar de jaren dertig", zegt een mevrouw.

Zij is ook zeer ongerust over de gevolgen. Veel schade zal niet hersteld kunnen worden, bovendien zullen de kosten dan veel hoger zijn. "Ik ben blij dat mijn kinderen werk hebben", zegt een meneer, "maar ik houd mijn hart vast, want die zakkenvullers schoppen je zo de straat op". "Ze hebben makkelijk praten, die politici en hoge ambtenaren met hun dijk van salarissen", zegt een mevrouw die al tijden werk zoekt. Zij vergelijkt de miljoenen van de AH-directeur en de toeslag die hij krijgt als hij vertrekt met haar schamele bijstand. De bijstand waarvan ook ingeleverd moet worden om mensen te prikkelen om aan het werk te gaan. "Asociaal", benadrukt zij, "ik ben al jaren compleet overprikkeld. Laten zij maar eens zeggen waar werk is. Dit beleid is al jaren hetzelfde en moet toch eens goed aan de kaak gesteld worden. Ik hoop dat jullie partij dat ook echt doet", besluit zij en loopt verder. "Ik voel mij net een uitgeperste citroen", zegt een mevrouw die jaren gewerkt heeft en moet leven van alleen AOW. Haar man was vroeger arbeider, zij weet precies hoe dat allemaal gaat en hoopt dat de vakbonden deze keer hun poot echt stijf zullen houden. "Alles wordt weer duurder, bovenop de prijsverhogingen van de euro", zeggen anderen die zich in de discussie mengen. Velen zijn bang dat zij hun medicijnen niet meer kunnen betalen. "En dan die enorme wachtlijsten bij de ziekenhuizen en bij de thuiszorg..." Er ontstaat een aardig groepje wat het behoorlijk met elkaar eens is. "Schandalig", is de conclusie, "en dan ook nog de premie willen verhogen". Rond het middaguur komen er ook veel mensen langs die een rondje in de pauze lopen. Het pamflet wordt, ook bij degenen die haast hebben, nagenoeg altijd meegenomen. De duim gaat vaak omhoog met de opmerking: "Mooi dat jullie de acties van de FNV-vakbonden en het platform 'Keer het Tij' ondersteunen". Veel mensen vertellen dat zij naar de FNV-manifestatie in Deventer zijn geweest. Een mooie kans om aan te haken bij de acties die nog gaan komen. CDA en VVD zijn het helaas behoorlijk met elkaar eens, dus een lange adem en wellicht hardere acties zijn nodig. Onze opmerking: "en dan komt het aan op solidariteit", wordt vaak beantwoord met: "wij beloven dat we mee zullen doen". Een actiedag waardoor je toch denkt: "de actiebereidheid is groot".

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019