Explosieve stijging werkloosheid in 2004

Vooral jongeren zoeken werk

Door Wil van der Klift

In de maand augustus steeg het aantal werkzoekenden met 10.300 tot 622.500 mensen, een stijging met 1,7 procent, deels veroorzaakt door de toestroom op de arbeidsmarkt van schoolverlaters en afgestudeerden.

Jongvolwassenen onder de 26 zijn meer dan gemiddeld vertegenwoordigd, net als mensen met een afgeronde hbo-opleiding. Ook zoeken meer mannen (plus 28,2%) dan vrouwen (plus 20,6%) werk. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking kwam het aantal werkzoekenden in augustus uit op 8,3 procent.

De groep werkzoekenden die langer dan een jaar op zoek is naar een baan, is sterk aan het stijgen. Van alle werkzoekenden zijn op dit moment 106.000 mensen langer dan een jaar werkloos. Een jaar geleden waren dat er nog maar 75.000. Op dit moment zijn 151.400 Nederlanders langer dan drie jaar werkloos.

De stijging onder werklozen ouder dan 60 jaar is dramatisch. In augustus vorig jaar waren er 'slechts' 18.500 werkzoekenden in deze leeftijdsklasse, op dit moment zijn dat er 33.000. Dat is een stijging van 78 procent! Werknemers ouder dan 60 jaar worden gewoon massaal gedropt, maar mogen hun opgebouwde rechten niet verzilveren, als het aan dit afbraakkabinet ligt. Daarom worden verworven rechten in sneltreinvaart afgebroken. Veel mensen willen wel werken, maar kunnen geen werk vinden, omdat het bedrijfsleven en de overheid, om winst- en bezuinigingredenen, massaal mensen ontslaan. Vervolgens krijgen de slachtoffers de rekening gepresenteerd, niet de veroorzakers van de ellende. De komende generatie ouderen gaat een periode van stille armoede tegemoet.

Werkloosheid stijgt explosief

De kabinetsplannen om de verzorgingsstaat in sneltreinvaart af te bouwen, hangen samen met het feit dat steeds meer mensen als gevolg van de kapitalistische crisis, gedwongen buiten het arbeidsproces komen te staan.

Het aantal werklozen zal naar verwachting in 2004 met 115.000 explosief stijgen tot 540.000. Dat is ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking. De effecten van het kabinetsbeleid zijn al in deze cijfers verwerkt. Het aantal werklozen is in drie jaar verdubbeld. In 2001 waren er nog 251.000 werklozen.

Om werkloosheid onder jongeren te bestrijden wil minister De Geus van Sociale Zaken lagere CAO-lonen voor jongeren. Uiteraard komt het bij deze man niet op om te knokken voor meer werkgelegenheid. Investeren in de toekomst (van jongeren) hoef je van deze regering niet te verwachten. Zij kent maar een beleid, een sanctiebeleid. De Geus heeft de Kamer weliswaar beloofd te zorgen voor 40.000 leerwerkplaatsen voor jongeren bij bedrijven, maar een akkoord met VNO-NCW is er nog niet, ondanks een fiscale tegemoetkoming wanneer bedrijven leerling-werknemers naar een vakdiploma leiden.

Zelfs als het zou lukken is het een druppel op een gloeiende plaat.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019