Informatie over anticommunistische verklaringen van EU-functionarissen

Uiterst links met shirt met Che-opdruk: Atilla Vajnai.
Foto Manifest

Beste kameraden,

Zoals jullie wellicht weten verschijnt de vice-voorzitter van de Hongaarse Arbeiderspartij, kameraad Attila Vajnai op 11 december voor de rechtbank, omdat hij tijdens een persconferentie van zijn partij een speldje met een rode ster droeg. Het is bekend dat het gebruik van symbolen van de arbeiders- en communistische beweging in Hongarije niet toegestaan is en dat men daarvoor gerechtelijk vervolgd wordt.

Ter gelegenheid hiervan willen we jullie aandacht vestigen op verschillende negatieve ontwikkelingen die gaande zijn omtrent de kwesties van de democratische rechten en het anticommunisme in de EU.

Op 30 oktober verklaarde de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, in antwoord op een vraag van het Europese Parlementslid Stratis Korakas van de KKE dat "het verbod op een communistische partij in een toekomstige lidstaat in het kader van de voornoemde criteria geen enkele reden vormt tot het stellen van vragen of het uiten van kritiek". Hij verwees hierbij naar de Kopenhagen-criteria (volgens welke kandidaat-lidstaten stabiele instellingen moeten hebben die democratie, rechtsorde, mensenrechten en de bescherming van minderheden garanderen; noot van de vertaler).

Het antwoord van Prodi kwam naar aanleiding van een brief die het parlementslid hem gestuurd had, waarin deze protesteerde tegen het anticommunistische standpunt van EU-commissaris Verheugen tijdens een discussie op 30 september 2003 in de Europese Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen. Destijds, in antwoord op een vraag over bepalingen die communistische partijen en hun symbolen buiten de wet stellen in de toekomstige lidstaten zei hij: "Als ik daar een politieke opmerking over mag maken, als ik aan den lijve ervaren had wat de bevolking in Oost-Europa heeft ondervonden, denk ik dat ik de eerste zou zijn die zou vragen om een verbod op de Communistische Partij in die landen."

Deze opeenvolgende anticommunistische uitlatingen van EU-vertegenwoordigers zijn een provocatie van het democratische gevoel van de Europese bevolking en een bedreiging voor de democratische rechten binnen de EU en haar lidstaten.

Wij zijn van mening dat deze verklaringen niet alleen de ondemocratische bepalingen met betrekking tot het verbod op en het vervolgen van communistische partijen in een aantal EU-lidstaten legitimeren, maar dat zij tevens de voorwaarden scheppen voor een mogelijke uitbreiding van dergelijke maatregelen naar andere lidstaten, omdat ze het gevaarlijke idee verkondigen dat democratie en het verbieden van communistische partijen met elkaar verenigbaar zijn.

Het is interessant te constateren dat deze ontwikkelingen plaatsvinden tijdens de periode waarin de EU de zogenaamde "Europese Grondwet" uitwerkt, en tevens de verkiezingen voor het Europese parlement voor de deur staan.

Communistische Partij van Griekenland (KKE)
Internationale Afdeling
5 december 2003
Vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019