Nieuw proces tegen 5 Cubaanse patriotten in februari

Versterk de campagne voor hun vrijlating

Antonio
Guerero
Rodriguez

Fernando
González
Llort

Gerardo
Hernández
Nordelo

Ramón
Labañino
Salazar

René
González
Sehwerert

 

 

Door Bert de Belder

Een delegatie van de PVDA-B bracht kortgeleden een bezoek aan het socialistische Cuba. "De Cubanen, en zeker de jongeren, zijn vast van plan hun revolutie en het socialisme te blijven verdedigen", is hun boodschap. "De Cubaanse communisten vroegen ook de campagne voor de vrijlating van de vijf Cubanen die in de VS in de cel zitten, op te voeren. Ze willen tegen februari zoveel mogelijk handtekeningen inzamelen onder een petitie. Alleen de druk van de publieke opinie kan een eerlijk proces verzekeren."

Hieronder delen uit een interview met Boudewijn Deckers, hoofd internationale betrekkingen van de PVDA.

Waarom een campagne alleen voor de Vijf terwijl de dreiging van een militaire aanval tegen Cuba niet denkbeeldig is?

Boudewijn Deckers. Juist met die campagne voert het Cubaanse volk een concrete strijd tegen de militaire dreiging die uitgaat van de VS. Na de overwinning van de Cubaanse revolutie van 1959, geleid door Fidel Castro en Che Guevara, hebben de VS de gevluchte Cubaanse bourgeoisie met open armen ontvangen in Miami. Met hun steun probeert Washington tevergeefs het Cubaanse socialisme omver te werpen. Ongeveer 3.500 Cubanen lieten het leven bij terroristische aanslagen vanuit de VS. Meer dan 2.000 andere slachtoffers raakten voor het leven gehandicapt. Terroristen uit Miami varen met speedbootjes naar de Cubaanse kust en doden er burgers, in de (ijdele) hoop de volksmacht aan het wankelen te brengen. Ze zouden zoiets nooit kunnen doen zonder de militaire, financiële en logistieke hulp van de VS. Vergeet niet dat Florida amper 150 km van Cuba verwijderd is.

Is die dreiging met subversie en agressie tegen Cuba vandaag directer dan tevoren?

Boudewijn Deckers. Ja. Washington heeft Cuba op de lijst van 'schurkenstaten' gezet. De VS eigenen zich het recht toe de onafhankelijkheid van het eiland te breken, met alle middelen die ze hebben. De regering Bush heeft de pogingen tot subversie op het eiland nog opgedreven.

In volle oorlog tegen Irak verklaarde Colin Powell, de VS-minister van Buitenlandse Zaken, dat Cuba "niet op zijn plaats is in het westelijk halfrond." (1) G.W. Bush zei onlangs op een meeting van Cubaanse opposanten dat "het regime van Castro duidelijk niet uit zichzelf zal veranderen. Toch moét Cuba veranderen." (2) Waarop hij een reeks maatregelen aankondigde, zoals het opdrijven van de steun aan de activiteiten van de contra's van Miami. De erg rijke anti-Castro Cubanen van Florida financieren de kiescampagne van G.W. Bush.

En wie tégen het terrorisme vecht, krijgt in de VS stank voor dank...

Boudewijn Deckers. Ja, de vijf Cubanen die vastzitten in de VS hadden zich als vrijwilligers gemeld om te infiltreren in terreurorganisaties in Miami, om die aanvallen en provocaties in de kiem te smoren. In 1998 werden ze ontdekt. Een decoratie voor hun moedige strijd tegen het terrorisme kregen ze niet, integendeel, de Vijf liepen zware gevangenisstraffen op na een proces dat zelfs de eigen VS-wetten schendt. Ze werden veroordeeld tot straffen van 15 jaar en zelfs twee keer levenslang. Ze zitten opgesloten inverschillende gevangenissen. Washington bemoeilijkt elk familiebezoek door de visumaanvragen te vertragen. Olga Salanueva, echtgenote van René González en Adriana Pérez, echtgenote van Gerardo Hernández, kregen nog niet één keer bezoekrecht in meer dan vijf jaar.

Amnesty International vraagt bezoekrecht

Amnesty International erkent de 'Vijf' niet als politieke gevangenen maar is begaan met de zaak. Op 2 december 2002 schreef A.I. een brief naar John Ashcroft, VS-minister van Justitie, "over de klacht die we ontvangen hebben met de bewering dat familiebezoek wordt ontzegd aan vijf Cubanen die in juni 2001 zijn veroordeeld. (3) Wij vestigen uw aandacht op de internationale normen die het belang benadrukken van het recht van alle gevangenen om contact te onderhouden met hun familie en om bezoek te ontvangen." Amnesty is verontrust dat "het ontzeggen van visa betekent dat jonge kinderen van sommige gevangenen het contact met hun vaders niet kunnen onderhouden". Dat is in strijd met o.a. artikel 10 van de Conventie over de Rechten van het Kind. Een conventie, zo meldt Amnesty International fijntjes, die de VS nooit hebben geratificeerd ( http://www.cubanismo.net/miami5/ai.htm)

De Vijf gingen natuurlijk in beroep tegen hun veroordeling en de eenzame opsluiting die volstrekt onwettelijk is. Tussen februari en eind maart volgend jaar moeten de rechters zich opnieuw uitspreken. Om de eis van heel het Cubaanse volk voor de vrijlating van de Vijf kracht bij te zetten, vraagt Cuba met aandrang dat de solidariteitscampagne in heel de wereld nog wordt opgedreven.

Kreeg je in Cuba zelf wat te zien van de campagne voor de Vijf?

Boudewijn Deckers. Reken maar! Geen straat of je ziet affiches die oproepen om mee te doen met de campagne voor de vrijlating van de Vijf, tot in het kleinste dorp. Er is echt een keten van solidariteit die heel het Cubaanse volk verenigt. Ze zeggen allemaal: nooit zullen we de moedigsten onder ons in handen laten van de vijand. Ze zijn vastberadener dan ooit om het hoofd te bieden aan de agressie van de VS-regering, die de Cubanen zonder aarzelen 'fascistisch' noemen.

In de drie hotels die we bezochten was er een kleine tentoonstelling over de Vijf. Natuurlijk stellen heel wat toeristen daar vragen over. Sommigen nemen dan petities mee om er in hun land mee rond te gaan. Het personeel van het hotel Caya Coco wist een aantal toeristen met elkaar in contact te brengen om samen een campagne te voeren in hun land. Zo kwamen er drie comités voor de Vijf tot stand in de UK, in Duitsland en in Canada. Een mooi voorbeeld voor de partijwerking in de rest van de toeristische sector.

  1. La Jornada, 29 avril 2003
  2. "President Bush Discusses Cuban Policy in Rose Garden Speech - Remarks by the President on Cuba", 10/10/2003, www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031010-2.html

Teken de petitie

Over heel de wereld zijn meer dan 120 Free the Five-comités actief, die het afgelopen jaar honderden protestacties en meetings organiseerden. Werk mee aan de wereldwijde handtekeningencampagne en eis van Bush de onmiddellijke vrijlating van de Vijf.

Antonio Guerrero, levenslang en 10 jaar
Fernando Gonzalez, 19 jaar cel
Gerardo Hernandez, 2 x levenslang en 15 jaar
Ramon Labanino, levenslang en 18 jaar
René Gonzalez, levenslang en 18 jaar

Bron Solidair, oorspronkelijke artikel door Manifest bewerkt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019