Over de toekomst van de Europese Unie

(uittreksels)

De tegenstellingen binnen de Europese Unie enerzijds en tussen de Europese imperialistische krachten en de VS anderzijds zullen niet verdwijnen. Er kunnen banden ontstaan van vriendschap en samenwerking voor zover ze een front vormen tegen hun gemeenschappelijke vijand, de volkeren. Maar die banden zullen ze verbreken zodra de conflicten bij het veroveren van nieuwe markten andere dimensies krijgen.

De Europese kapitalistische eenmaking is geen eenrichtingsverkeer, omdat het kapitalisme voor de volkeren geen eenrichtingsverkeer is. Het kan niet eeuwig blijven bestaan. Europa zal op een kapitalistische basis worden verenigd of op een socialistische basis. Een andere mogelijkheid is er niet.

Op korte termijn zal Europa het hoofd moeten bieden aan verschillende problemen terwijl de kloof van de ongelijkheden zal toenemen. De lidstaten zullen verschillende groepen of subgroepen vormen en er zullen intensere tegenstellingen tot ontwikkeling komen.

Aleka Papariga, Algemeen Secretaris van de Communistische Partij van Griekenland. Thessaloniki, 3 mei 2003.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019