Stop de identificatie-plicht

Stop het uithollen van de democratie in Nederland

 

Door Wil van der Klift

Op 8 december sprak de Tweede Kamer over het voorstel voor de invoering van de algemene identificatieplicht. Het wetsvoorstel van Donner behelst in grote lijnen een boete van 2.250 euro of een vrijheidsstraf van twee maanden voor iedereen vanaf 14 jaar die niet onmiddellijk ter plekke zijn of haar identiteitspapieren aan politie of een andere bevoegde controleur kan tonen.

De stemming is uitgesteld tot in januari maar er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor de uitgebreide identificatieplicht. Dit ondanks de kritiek en de open brief van Privacy International aan alle parlementsleden. Na alle kritiek zegt Donner dat het CDA alleen een toonplicht wilde invoeren en geen draagplicht. Daarvoor moest wel even het woordje draagplicht uit pagina 6 en andere pagina's van het ontwerp worden geschrapt.

We worden volgens Donner niét verplicht een ID-bewijs mee te dragen maar als er om gevraagd wordt moeten we het wél onmiddellijk laten zien. Anders betekent dat meteen een overtreding waar een flinke boete op staat. Dus tóch een draagplicht! Ook voor kinderen van 14 jaar!!

De redenen voor invoering zijn volgens Donner: hangjongeren, fietsen op de stoep, hondjes die op straat poepen, verwarde personen op straat en ramptoerisme zodat de politie met de identificatieplicht mensen die bij een brand staan te kijken weg kan sturen. Hoe Big Brother de publieke mening tracht te beïnvloeden... en nog dreigt te slagen ook.

Een boete voor het niet meenemen van een ID-bewijs? Geen beschaafd land voert een dergelijke wet in! Donners wetsvoorstel is strijdig met artikel 8 EVRM. Er is geen "social pressing need" voor de identificatieplicht!

De Orde van Advocaten, het College Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak, ziekenhuizen, het LBR (Landelijk Bureau Racismebestrijding) en vele anderen vrezen voor selectieve vervolging, discriminatie, beknotting van de vrijheid van meningsuiting en repressie. Een brede groep studerende en werkende jongeren is een landelijke campagne tegen de identificatieplicht gestart en heeft een groot aantal steunbetuigingen ontvangen.

De campagne zou nog aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Donner is de Nederlandse zetbaas van Bush, die onder het aanroepen van de strijd tegen het terrorisme, eventueel verpakt in praatjes over hondenpoep en ander klein leed, bezig is de democratie in Nederland om zeep te helpen.

Voor meer informatie:
http://www.identificatieplicht.nl
en http://www.bof.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019