Hier zijn recente artikelen over het schijnproces beschikbaar.

Verkiezingsoproep van ex-president Slobodan Milosevic

Foto Jan Beentjes

Van redactie buitenland

Ex-president Slobodan Milosevic heeft op 3 december per telefoon aan het uitvoerend comité van de Socialistische Partij van Servië (SPS), het hoogste orgaan van zijn partij, een verklaring afgegeven betreffende de vervroegde Servische parlementsverkiezingen op 28 december 2003. Als straf voor deze 'brutaliteit' mag hij vanaf vrijdag 12 december geen enkel officieel bezoek meer ontvangen. Elk recht op een normale verdediging wordt hem op middeleeuwse barbaarse wijze ontnomen. Maar bang zijn de NAVO-baasjes wel.

De SPS strijdt voor minstens 20 procent van de zetels (1). De kieslijst draagt de naam: 'Socialistische Partij van Servië - Slobodan Milosevic'. Lijstaanvoerder is Slobodan Milosevic zelf. Zijn strijd tegen het Haagse 'tribunaal', het instrument voor de koloniale overheersing van Servië, heeft hem tot de meest geachte politicus van zijn land gemaakt. Zijn verklaring luidt als volgt:

Kameraden, mannen en vrouwen,

Ik wil jullie groeten en ik zou jullie willen zeggen dat wij allen samen de plicht hebben voor de overwinning te strijden en te winnen. Dat is in het belang van het hele volk, van iedere familie en ieder individu. Bekeken uit het oogpunt van het individu, de familie en het volk, wil iedereen in een welvarend, ontwikkeld, veilig en gelukkig land leven. Daarvoor moet Servië vrij zijn. Daarom is de vrijheid het doel dat boven alle andere moet staan. Dat doel is bereikbaar ook al is het moeilijk. Het is te verwezenlijken, omdat de waarheid het machtigste wapen is. Het is moeilijk omdat grote inspanningen, veel werk en een hechte eenheid noodzakelijk zijn, opdat deze waarheid de harten en hoofden van iedere burger zal bereiken.

Bij deze verkiezingen heeft het Servische volk de historische plicht voor de waarheid te kiezen. Drie jaar geleden waarschuwde ik de burgers van Servië voor wat er zou gebeuren als de gewillige handlangers van buitenlandse machten, of beter gezegd hun regeringen, aan de macht zouden komen. Alles verliep precies zoals ik gezegd heb, niemand kan dat vandaag de dag bestrijden.

De Socialistische Partij van Servië heeft de plicht en de bekwaamheid die krachten te bundelen en te mobiliseren die de ontwikkelingen, die de huidige droevige toestand van Servië kenmerken, zullen keren: voor de belangen van de boeren, voor de belangen van de arbeiders, intellectuelen, in het belang van de martelaren van Kosovo (2), voor het belang van iedereen die van zijn eigen arbeid leeft, evenals voor de belangen van het Servische volk, de nationale waardigheid en de waardigheid van de burgers.

Ik heb Milutin Mrkonjic als eerste minister voorgesteld, omdat hij een man is waar je op kan bouwen en dit in de moeilijkste tijden heeft bewezen. Servië heeft een miljoen nieuwe arbeidsplaatsen nodig, het heeft woningen, ziekenhuizen, scholen, straten, spoorwegen, bruggen nodig (3), het heeft een onmiddellijke verhoging van de levensstandaard nodig (maatschappelijk en individueel), voor iedereen - vanaf de pasgeboren zuigelingen tot en met de gepensioneerde mensen.

Servië ligt in Europa, er is geen enkele reden om onderdanig ergens in een wachtkamer te zitten. Er zijn geen gelukkige bedelaars of welvarende koloniën. Een snelle integratie in de huidige wereld kan alleen door onze succesvolle ontwikkeling worden bereikt, niet door bedeling of door voorschriften van buitenlandse invloeden.

Daarom moet Servië voor de waarheid kiezen, moet het voor Servië kiezen.

Dit is de grondslag van waaruit ik jullie misschien wel voor de laatste keer bericht dat wij allen samen de plicht hebben te strijden voor de overwinning.

Tot aan de overwinning!

Bron: Sloboda - Freedom Association Belgrado.

Vertaling en noten Cas Hilvers.

  1. In de 'SPS - Slobodan Milosevic zijn alle fracties van de SPS verenigd, de onderlinge meningsverschillen zijn ondergeschikt bevonden aan de noodzaak van gemeenschappelijke strijd tegen de verdergaande afbraak en uitverkoop van de belangen en industrieën van Servië.
  2. In de onrechtmatige agressieoorlog die de NAVO van 24 maart tot 10 juni voerde tegen de Servische Republiek werden ongeveer 2000 burgers gedood en 7000 gedeeltelijk zwaar gewond door de aanvallen van de NAVO.
  3. Volgens onvolledige tellingen zijn er ruim 65.000 huizen vernietigd en is bijna 90 procent van de instellingen voor de gezondheidszorg en ruim 60 procent van de scholen vernield of beschadigd. Talloze industriegebieden zijn gebombardeerd, waaronder chemische en petrochemische bedrijven, waardoor talloze giftige stoffen vrijkwamen die het milieu en de mensen nog jarenlang nadelig zullen beïnvloeden.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019