Nationale Raad van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen. (NDFP): Wapenstilstandsverklaring

prof Jose Maria Sison

 

Om de vredesonderhandelingen tussen het NDFP en de regering van de Republiek van de Filippijnen (GRP) in het kader van de Gezamenlijke Verklaring van Den Haag te bevorderen, maken wij hierbij (op 8 december 2003) een wapenstilstandsorder bekend aan alle leidingen en eenheden van het Nieuwe Volksleger (NPA) en de volksmilities, die ingaat op 20 december 2003 om 24.00 uur en loopt tot 4 januari 2004, 24.00 uur, onder de voorwaarde dat de GRP een afzonderlijk maar gelijkluidend wapenstilstandsbevel uitvaardigt voor haar militaire, politie-, paramilitaire en ongeregelde eenheden, voor dezelfde periode van onze order voor wapenstilstand.

In overeenstemming met onze verklaring van de wapenstilstand zullen alle leidingen en eenheden van het NPA stoppen met het uitvoeren van offensieve operaties tegen de eenheden en manschappen van het leger van de Filippijnen (AFP), tegen de nationale politie van de Filippijnen (PNP) en de paramilitaire strijdkrachten van de GRP. Zij zijn niet verplicht zich te houden aan de wapenstilstand voor of na de boven aangegeven periode ervan.

Terwijl de wederzijdse en wederkerige wapenstilstand gehouden wordt zullen alle leidingen en eenheden van het NPA en de volksmilities, zowel op strategisch als op tactisch gebied, een defensieve houding aannemen, maar zullen zij waakzaam blijven tegen elke inbreuk op of toe-eigening van het gebied van de volksdemocratische regering, tegen offensieve operaties door de gewapende eenheden en leidingen van de GRP, inclusief die van de eenheden van het AFP, de PNP en de paramilitaire eenheden en ongeregelde strijdkrachten.

Actieve zelfverdediging zal normaal worden uitgevoerd tegen elke aanvallende actie van de vijand of tegen elk dreigend gevaar daarvan. Echter de betreffende leidingen van het NPA kunnen besluiten om aanvallende acties uit te voeren en voorafgaande of dreigende vijandelijke aanvallen tegen te gaan of te verslaan, de vijandelijke aanvallers te vervolgen of hen en hun krijgsbendes af te straffen.

Wij brengen in herinnering dat wederzijds overeengekomen wapenstilstandsverdragen in het verleden moedwillig zijn geschonden door het AFP, de PNP, de paramilitaire eenheden en de ongeregelde troepen van de GRP, onder de valse voorwendselen en aanmatiging van "versterking van de wet" en "handhaving van vrede en orde".

Verdedig het politieke bestuur en de wetten van de volksdemocratische regering in haar gebieden

Alle leidingen en eenheden van het NPA en de volksmilitie krijgen hierbij de opdracht om te letten op acties en bewegingen van de vijandelijke troepen en deze door te geven aan de hogere leidingen in overeenstemming met de commandostructuur van het NPA en de opbouw van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en van het NDFP. Zodoende zal het onderhandelingsteam van het NDFP in staat gesteld worden tijdige en juiste informatie te ontvangen over het houden of schenden van de wederzijdse wapenstilstand.

Officieren en manschappen van het AFP en de PNP die geen andere ernstige aansprakelijkheden hebben dan dat zij leden zijn van hun legereenheden zullen niet blootstaan aan arrestatie en bestraffing. Hen kan individueel worden toegestaan het grondgebied van de volksregering te betreden voor privébezoeken aan familie of vrienden.

Het wapenstilstandsbevel is geheel uitgevaardigd om humanitaire redenen en als een daad van goede wil met het doel de leidingen, eenheden en manschappen van de strijdende legers van de GRP en het NDFP de gelegenheid te geven de traditionele feesten bij te wonen en daarvan te kunnen genieten tijdens de periode van de wapenstilstand.

Wij hopen dat onze daad van goede wil en het wederzijdse bestand tussen de GRP en het NDFP ten goede zal komen aan het klimaat voor het hooghouden van de nationale soevereiniteit en de bekrachtiging van de overeenkomsten in de vredesonderhandelingen, aan het vrijlaten van politieke gevangenen door de GRP, aan de implementatie van de Uitgebreide Overeenkomst betreffende het respecteren van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht en voor de vorming van een Gezamenlijk Comité van Toezicht dat de volgende ronde van formele besprekingen in januari 2004 zal houden, dat de onderhandelingen over sociale en economische hervormingen versneld zullen worden voortgezet.

Wij wijzen hiermee het Filippijnse volk erop dat het Macapagal-Arroyo-regime de vredesonderhandelingen tussen de GRP en het NDFP lange tijd heeft geblokkeerd door het eerbetoon aan de beruchte schender van mensenrechten: Kolonel Rodolfo Aguinaldo, door samen te spannen met de regering van de VS bij het belasteren en demoniseren van de belangrijkste politieke raadsman van de CPP, het NPA en het NDFP door hem als "terrorist" te bestempelen en door de overgave te eisen van de revolutionaire strijdkrachten en het volk.

Partijbestuur, Communistische Partij van de Filippijnen
Nationale Militaire Staf, NPA
Nationaal Uitvoerend Comité, NDFP (geautoriseerd door: Luis G. Jalandoni,
voorzitter van het onderhandelingsteam van de NDFP en lid van het Nationaal Uitvoerend Comité)

En afschrift naar:

Silvestre Bello III, voorzitter van het onderhandelingsteam van de GRP.

Vertaling Cas Hilvers.

N.B. In bovenstaand artikel worden de afkortingen van de Engelstalige namen gebruikt. De volledige namen zijn wel in het Nederlands vertaald. (vert.)

NDFP=National Democratic Front of the Philippines
GRP=Government of the Republic of the Philippines
NPA=New People's Army (Volksleger)
AFP=Armed Forces of the Philippines (Filippinse leger)
PNP=Philippine National Police (Filippijnse politie)
CPP=Communistische Partij van de Filippijnen
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019