Protest tegen bezuinigingsplannen van de NPS-directie.

Geachte redactie,

De NPS-directie is (in het kader van bezuinigingen) van plan de dagelijkse radio-uitzendingen in het Turks, Marokkaans en Chinees op te heffen en daarvoor in de plaats eens in de week een 'radio-magazine' in deze talen uit te zenden. Dit komt neer op een substantiële reductie van de zendtijd in levende allochtone talen en betekent in vele opzichten een aanslag op het democratische en etnische grondrecht van allochtonen op informatieverwerving in de eigen taal. Delen van de Turkssprekende gemeenschap zijn daartegen dan ook in beweging gekomen door middel van een landelijke handtekeningenactie.

Met vriendelijke groeten,
Meric Esin, vakbondsbestuurder bij FNV Bouw.

Manifest komt in een komend nummer op deze kwestie terug. Neem deel aan de actie tegen de bezuinigingsplannen van de NPS-directie en toon solidariteit met je allochtone collega's in hun strijd tegen de aantasting van hun recht op informatieverwerving in de eigen taal!

Stuur een gemotiveerd protest naar de volgende electronische adressen:
rob.heukels@nps.nl;
willem.van.beusekom@nps.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019