Situatie nauwelijks gewijzigd door vangst Saddam

Van de redactie

Saddam Hoessein, en kennelijk de echte, is gevangengenomen. Zou déze man nog in staat geweest zijn om leiding te geven aan enige strijd? Dat is nauwelijks voorstelbaar. De slachtoffers van zijn regime zullen opgelucht zijn. Heel lang kon hij met steun van het Westen zijn gang gaan. Onder de ontelbare vermoorde mensen waren duizenden communisten. Toen de vazal Hoessein een sta-in-de-weg werd voor de belangen van de VS, moest hij verdwijnen.

De rest van het verhaal kennen we. Een bondgenootschappelijk bezettingsleger probeert de voorwaarden te scheppen op een langdurige controle van de Iraakse olie en andere rijkdommen. Het is al zover gekomen dat vakbondsgebouwen worden aangevallen.

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' spreekt zijn blijdschap uit met de vangst van Saddam Hoessein, maar verbindt die vreugde onmiddellijk met een campagne voor het einde van de bezetting en de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Irak. Een volstrekt juist besluit. Bovendien verbindt het platform aan de arrestatie van ex-dictator Saddam Hoessein de wens dat deze gebeurtenis zal leiden tot een snellere machtsoverdracht van de Amerikaanse bezetters aan de voorlopige regeringsraad. Vanuit deze Raad dient de berechting van Saddam Hoessein te worden georganiseerd, niet door de bezettende macht.

De afgelopen maanden is de veiligheidstoestand in Irak voortdurend verslechterd. Verrassend is dat niet, volgens het platform, gezien het gegeven dat democratie en het handhaven van mensenrechten niet door middel van militair geweld en van buitenaf opgelegd kunnen worden.

Het Platform blijft erbij dat de aanval op en de bezetting van Irak door Amerikanen en Britten schendingen van het internationaal recht zijn. Door haar militaire aanwezigheid in Irak te versterken geeft de Nederlandse regering politiek en juridisch een verkeerd signaal af. (zie verder in Manifest)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019