Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' wil troepen terug

Amerikaanse terreur in Irak

Door Wil van der Klift

Onder de noemer 'Stop de Bezetting van Irak - Nederlandse troepen nu terug' besloot het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' vanaf vorige week campagne te voeren. Daarmee wordt de leus 'zelfbeschikking voor Irakezen' vervangen. Achter deze wijziging van de leuze gaat uiteraard een flink debat schuil.

Het werd gaandeweg duidelijk dat de gevoerde strategie, waarbij de ontwikkelingen in Irak maat der dingen was, niet langer kon worden volgehouden. Waar bleef de eigen Nederlandse invalshoek? Wat was er overgebleven van de doelstellingen van het Platform? Uiteraard was het platform al die tijd tegen de bezetting, maar wilden de Irakezen nu wel of niet militaire steun? Zo zag de patstelling er ongeveer uit. Het Platform wil echter gewoon dat die Nederlandse bezettingstroepen worden teruggefloten. Er zijn heel andere, en veel creatievere, oplossingen voor de steun aan het Iraakse volk te bedenken. Dus stop de bezetting en Nederlandse troepen nu terug. We hoeven niet te wachten op de eerste lijkzakken uit Irak. Maar de zaak gaat natuurlijk helemaal niet alleen over de vraag of de militairen daar veilig zijn! Het ging en gaat over de vraag wat ze daar eigenlijk te zoeken hebben. Het ging en gaat over de vraag waar het Nederlandse belastinggeld aan moet worden besteed, aan oorlog of aan sociale uitgaven. Moeten een paar multinationals nog rijker worden, omdat Nederland zo keurig in de maat loopt met de VS? Of gaat de bevolking er op vooruit, omdat er wordt gesneden in de budgetten van oorlogs- en wapentuig?

De bezetting is illegaal, de voortzetting ervan wordt steeds misdadiger. Het Amerikaanse optreden is zeer gewelddadig. Human Rights Watch, echt geen linkse club, veroordeelt de straffeloosheid waarmee Amerikaanse militairen grote aantallen burgerslachtoffers (waaronder vele kinderen) maken. Er vinden vrijwel nooit onderzoeken plaats. Er is sprake van "een patroon van een extreem agressieve tactiek, in het wilde weg schieten in woonwijken en het snel terugvallen op dodelijk geweld". (1) Bij genoemde tactieken kunnen Nederlandse militairen gemakkelijk betrokken raken naarmate het verzet zich uitbreidt. Er komen steeds meer signalen dat in Shiitische kringen het verzet tegen de Amerikaanse aanwezigheid toeneemt; er zijn steeds meer door Shiiten georganiseerde demonstraties, o.a. nadat deze week een belangrijke sheikh is doodgereden door een Amerikaanse tank, toen hij onschuldig bij zijn auto stond te wachten omdat hij autopech had. (2) Een tekenend voorval vond plaats op 6 december toen Amerikaanse troepen het gebouw van de Federatie van Iraakse Vakbonden (FIV) aanvielen. Een duidelijk signaal dat de VS zich bewust keren tegen een democratische opbouw van Irak. Het antwoord van de FIV was duidelijk: "Wij zullen ons verdedigen".

Om een start te maken met het mobiliseren van de bevolking stelt het Platform voor om het initiatief te ondersteunen van de Amerikaanse vredesbeweging, overgenomen door het Europees Sociaal Forum vorige maand in Parijs, om op zaterdag 20 maart 2004 weer een internationale actiedag te houden naar analogie van 15 februari 2003. De coördinatiegroep stelt voor die dag, onder de bovenstaande leus, ook in Nederland een landelijke demonstratie te houden in Amsterdam.

Tot die tijd zullen er diverse mobiliserende activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor de landelijke demonstratie onder bovengenoemde leus.

  1. Alg. Dagblad 27-11-2003)
  2. Jordan Times/AFP 10-12-2003)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019