CAO Thuiszorg

ABVAKABO FNV en de andere bonden hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO Thuiszorg bereikt met de werkgevers. De looptijd van de CAO voor 160.000 werknemers is 18 maanden (1 juli 2003 - 1 januari 2005).

De acties in de afgelopen weken, en vooral de landelijke demonstratie van de bonden op 9 december in Amsterdam, hebben de onderhandelingen sterk beïnvloed. Overeengekomen is een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 december 2003. De eindejaarsuitkering, voorheen 2 procent incidenteel, wordt omgezet in een structurele uitkering van 0,5 procent. In 2004 kan die worden uitgebouwd tot 2 procent structureel als de werknemer hiervoor 25 verlofuren inruilt. Bovendien krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,9 procent (eind 2003). De reiskostenregeling in de Thuiszorg verandert niet ondanks werkgeverspogingen daartoe.

Op verzoek van de werkgevers hebben de bonden besloten verdere acties in de Thuiszorg voorlopig op te schorten. De werkgevers in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen (200.000 werknemers) hebben de vakbonden nog niet uitgenodigd voor hervatting van het CAO-overleg. Dit betekent dat actiedruk van de werknemers nog volop aanwezig is om een goede CAO te bereiken.

Ondanks het nodige gemor over het late tijdstip waarop de onderhandelingen startten is er in het algemeen bijval voor dit resultaat. Daarbij wordt dan gewezen op de nieuwe situatie die is ontstaan door het Najaarsakkoord. De belangrijkste les is en blijft: knokken helpt. De drieduizend demonstranten in de Heineken Hal hebben hun eerste resultaat binnen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019