Na binnenhalen consessie ARRIVA:

Negentig banen weg, chauffeurs monddood

Arriva: rijden ten koste van personeel (Foto Rob Heusdens).  

Van een correspondent

De openbare aanbestedingen van het openbaar vervoer leiden in Groningen en Drenthe tot een ware prijzenslag. Voor het binnenhalen van de consessie voor het Openbaar Vervoer (stad en streekvervoer) in Groningen en Drenthe moest Arriva een scherper bod uitbrengen dan Connexion. Om deze scherpe prijs waar te maken moeten negentig chauffeursbanen verdwijnen, en zijn vergaande flexibiliseringsmaatregelen in de maak.

Een recentelijk 'flexibiliseringsvoorstel' van Arriva leidde eerder tot een wilde staking in de stad Groningen. Het verzet onder de chauffeurs tegen het beleid van de Arriva-directie is in de afgelopen jaren altijd groot geweest, onder meer tegen de flexibilisering en het gebrekkige materieel.

OR voelt zich gechanteerd

Vorige week werd het Arriva-personeel in detail geïnformeerd over wat zij moeten doen om gedwongen ontslagen te voorkomen. De ondernemingsraad (OR) van Arriva voelt zich gechanteerd door de directie van het vervoersbedrijf. Medewerkers werden deze week ingelicht over de offers die van ze verwacht worden. Volgens Willem van der Werf van de OR gebeurde dat met het mes op tafel. Ondernemingsraad en vakbonden zijn uiterst waakzaam over de zogeheten "solidariteitsflexibiliteit" die de Arriva-directie van haar medewerkers vraagt. Vooral de OR zegt het gevoel te hebben dat het personeel gedwongen wordt met de voorstellen van de bedrijfsleiding in te stemmen. Van der Werf: "Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar het werd wel heel duidelijk dat als we niet zouden meewerken dat zou leiden tot gedwongen ontslagen."

De OR vreest dat het bedrijf zich heeft vertild aan de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. "De offerte is van de kant van Arriva veel te scherp geweest. Het bedrijf is een aantal concessies kwijtgeraakt. De concessie Drenthe en Groningen moest en zou daarom binnengehaald worden. Maar ten koste waarvan?" De OR is geschrokken van de voorstellen die zijn gedaan. Zo zou onder meer het verrekenen van de kassa niet langer mogen in de tijd van de baas. Van der Werf: "Het was heel teleurstellend. We gingen het gesprek aan in de hoop dat we zouden horen: 'jongens, we hebben de concessie binnen, het is een mooie klus en laten we de schouders eronder zetten'." We kregen een verhaal dat je zou verwachten bij een bedrijf dat tegen het faillissement vecht."

Spreekverbod voor chauffeurs, OR en vakbond

De regio-correspondent van Manifest ging op onderzoek uit en vroeg aan de chauffeurs en de vakbondsvertegenwoordiger naar de uitkomst van deze bijeenkomst, maar liep tegen een directiebesluit op: Geen van de personeelsleden, evenmin als de OR en de vakbond, mocht uitlatingen doen naar de media.

Bron: Dagblad van het Noorden 15 januari 2004

Naschrift:

De Arriva-directie tracht het verzet onder de chauffeurs en van de vakbond tegen deze maatregelen niet alleen via het spreekverbod te breken, maar ook door schadevergoeding te eisen in het geval van werkonderbrekingen en stakingen. Zowel Arriva als de NS hebben forse schadevergoedingen geëist van de bonden vanwege de stakingen en werkonderbrekingen in het afgelopen najaar.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019