Engelse ziekte

Geen hulp voor buitenlanders en asielzoekers

Straks alleen Britten  

Door Ron Verhoef

Stel je bent op vakantie en je wordt opeens ziek. Erger je wordt zo ziek dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan is het toch fijn dat er zich over de hele wereld ziekenhuizen bevinden. Nu is er echter een bepaalde Britse politieke partij die vindt dat buitenlanders niet langer gebruik mogen maken van de ziekenhuizen die uit publieke middelen worden betaald.

Doe eens een gok over welke politieke partij dit gaat! De nazistische Britsh National Party? Fout. De Conservatieven dan? Fout. De chauvinisten van de Refendum Party? Wederom fout. Het zou toch niet Labour kunnen zijn? Bingo dat is goed!

Eigen volk eerst?

Het is inderdaad Labour die met het voorstel gekomen is buitenlandse bezoekers en asielzoekers uit te sluiten van hulp in NHS-ziekenhuizen. Dat zijn dus de ziekenhuizen die uit publieke middelen worden betaald.

Waarom deze maatregel? Omdat er wachtlijsten zijn in Engeland die alleen maar langer worden doordat buitenlandse toeristen en allochtonen ook behandeld worden in die ziekenhuizen. Volgens Labour zijn veel van die buitenlanders gezondheidstoeristen, dat zijn mensen die veel geld betalen om zich in een Brits ziekenhuis met voorrang te laten opereren. Nu is dat verschijnsel inderdaad welbekend en zijn er zelfs in Nederland ziekenfondsen die adverteren met behandelingen in het buitenland. Maar is dat ook het probleem?

Het voorstel van Labour is namelijk niet gebaseerd op feiten maar op vermoedens. Geen wonder dat de Britse vakbonden en verengingen van artsen hiertegen protesteren! Is er bij asielzoekers wel sprake van een voorkeursbehandeling? Het antwoord is zeer waarschijnlijk: nee.

Het klinkt dus verdacht veel op 'eigen volk eerst' uit de mond van een partij die zichzelf nog steeds socialistisch noemt. Voor de toerist uit het begin van het artikel zal de maatregel meestal geen probleem zijn. Een beetje toerist heeft een goede verzekering en kan zich dus wenden tot de privé-klinieken, of zich naar huis laten vliegen. Afgezien van toeristen die naar afgelegen delen van Groot-Brittannië gaan, zoals Wales, Cornwall of de Schotse Hooglanden. Die toeristen bevinden zich immers niet in de buurt van privé-klinieken en zijn wel aangewezen op normale ziekenhuizen. Voor deze toeristen geldt het advies: wordt niet ziek tijdens je vakantie!

Koppelingswet uit hoge hoed?

Voor de asielzoekers is het probleem echter veel groter. Zij beschikken doorgaans niet over een goede ziektekostenverzekering en hebben ook niet de mogelijkheid om in hun eigen land een operatie te ondergaan. Voor hen zit er straks niets anders op dan te hopen dat ze door bepaalde liefdadigheidsinstellingen geholpen worden, anders wacht hen wellicht een gruwelijk einde.

Amerikaanse toestanden dus in een Europees land, ingevoerd door een linkse regering. Toegegeven het is nog maar een idee. Labour zal ongetwijfeld hoog hebben ingezet om zo wat wisselgeld te hebben. De felle kritiek op het stuk is ongetwijfeld voorzien door Labour. Ze zullen straks ongetwijfeld komen met een groot gebaar en een compromis sluiten. Dat zou dan wel eens een compromis kunnen zijn naar model van onze koppelingswet, ook ingevoerd door een sociaal-democratische partij, de PvdA, trouwens, en dat zou al een hele verbetering zijn.

De vraag is wel of een dergelijk voorstel door het parlement komt nu er steeds meer weerstand komt vanuit Labour zelf. Ook de privatisering van de ziekenhuizen door de oprichting van zogenaamde Foundation Hospitals konden immers rekenen op een rebellie binnen Labour en werd uiteindelijk alleen aangenomen dankzij de steun van de conservatieven. Een dergelijke rebellie zou wel weer eens kunnen ontstaan.

Zelfs al haalt het voorstel het niet dan nog is het een schande dat linkse partijen in Europa met dit soort ideeën komen. Sociaal-democraten als uitvoerders van het neoliberale beleid. Het wordt tijd dat links weer de macht grijpt binnen Labour.

Voorlopig bent u echter gewaarschuwd. Mocht u nog naar Engeland willen, sluit dan een goede verzekering af!

Bronnen: The Morning Star, Scottish Socialist Voice.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019